Biblioteka WSHE
adres: 87-800 Włocławek, pl. Wolności 1
tel: 54 42 52 007 wew. 42
email: biblioteka@wshe.pl
strona: http://www.wshe.pl/jednostki-miedzywydzialowe/biblioteka-glowna
Biblioteka WSHE