Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

Specjalista ds. Lean manufacturing

Data dodania: 2018-09-14 12:31:34ID: 496315

542Pokaż numerkariera@instalprojekt.eu

Firma INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j. zatrudni osobę na stanowisko: Specjalista ds. Lean manufacturing
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji).
• Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.
• Praktyczna znajomość narzędzi LEAN np. TPM, SMED, VSM, 5S oraz innych metod poparta licznymi wdrożeniami.
• Umiejętność prowadzenia projektów usprawniających.
• Umiejętność budowania zespołów i przeprowadzania ludzi przez proces zmian.
• Umiejętność prowadzenia szkoleń i zarządzania zmianami.
• Znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
• Umiejętność myślenia analitycznego.
• Prawo jazdy kat. B.
• Znajomość języka angielskiego min. w stopniu komunikatywnym.
Zakres obowiązków:
• Prowadzenie projektów mających na celu poprawę produktywności, wydajności oraz racjonalizacji i redukcji kosztów.
• Identyfikacja obszarów do doskonalenia na wydziałach produkcyjnych i wdrażanie usprawnień zgodnie z metodologią Lean Manufacturing.
• Rozwój świadomości i zaangażowania pracowników pod katem ciągłego doskonalenia.
• Współpraca w zakresie projektowania wyposażenia produkcyjnego oraz rozwiązywania problemów technicznych.
• Regularna analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych.
• Przeprowadzanie analiz procesów produkcyjnych i organizowanie warsztatów Lean.
• Rozwój procesów produkcyjnych dla nowych produktów.
• Wspieranie ciągłego doskonalenia, usprawnianie procedur dla nowych uruchomień.
• Opracowanie instrukcji i standardów pracy.
• Analizowanie wskaźników produkcyjnych i wdrażanie optymalnych rozwiązań.
• Proponowanie i wdrażanie działań korygujących i usprawniających.
• Udział w przygotowaniach instrukcji dotyczących stanowisk pracy, maszyn, urządzeń, procesów.
• Wsparcie dla osób zarządzających produkcją.
Cechy osobowe:
Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów, innowacyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność.

Oferty CV + List Motywacyjny prosimy składać na adres [email protected] lub osobiście w siedzibie Firmy: Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 12A.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli o ochronie danych osobowych o następującej treści (wersja 1 lub wersja 2):
Wersja 1, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkretnej rekrutacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
Wersja 2, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji

UWAGA:
Dokumenty bez klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą brane pod uwagę w procesach rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w firmie Instal-Projekt:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o pracę będzie INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka, 87-853 Kruszyn, ul. Jana Pawła II 12A, zwana dalej Spółką,
2. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w firmie INSTAL-PROJEKT: [email protected],
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku, gdy taka wersja zgody została udzielona),
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez osobę ubiegającą się o pracę. Informacja dotycząca zgody musi znaleźć się we wszystkich dokumentach aplikacyjnych do pracy (CV, list motywacyjny, inne) przesłanych przez kandydata. Brak zgody spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
5. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, lub usuwane bezpośrednio po jego zakończeniu w przypadku braku zgody kandydata na przetwarzane danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji,
6. Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
8. Osoba ubiegająca się o pracę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone