Zamknij
REKLAMA

Wakacje, relaks, alkohol... konsekwencje mogą być tragiczne

00:00, 12.06.2019 | artykuł sponsorowany
Pływanie po alkoholu może mieć tragiczne skutki. Fot. depositphotos.com

Tysiące  włocławian za chwilę wyruszą na wakacje. Wypoczynkowi na działce, nad jeziorem, morzem czy w górach towarzyszyć będą napoje alkoholowe. Wielu z nas zapomni o tym, że połączenie alkoholu z kąpielą w jeziorze bądź nawet krótką przejażdżką do najbliższego sklepu to gotowa recepta na tragedię. Dlatego przypominamy o tym, jak alkohol działa na nasz organizm i jakich zasad należy się trzymać pijąc go.

Nieletni i alkohol. Napoje wysokoprocentowe są najbardziej powszechną używką, po którą sięga polska młodzież. Do picia przyznaje się ponad 90 proc. nastolatków. Jak wynika z badań, młodzi najchętniej popijają piwo (aż 67 proc.). Szacuje się, że mniej niż 5 proc. nastolatków nie zna jeszcze smaku alkoholu.

Młodzież najczęściej sięga po alkohol właśnie w trakcie przerwy od zajęć szkolnych. 

Młody człowiek może w ciągu kilku godzin zatruć się alkoholem ze skutkiem śmiertelnym. Jest na to bardziej podatny ze względu na mniejszą tolerancję. Regularne używanie alkoholu może skutkować uzależnieniem, niewłaściwym rozwojem emocjonalnym i społecznym. Trudno jednak młodzież odwieść od eksperymentów. Tu decyduje presja rówieśników, przekaz kulturowy, pokazujący alkohol jako drogę do relaksu, a także naturalna chęć nastolatków do przekraczania granic. Dlatego działania profilaktyczne, których celem jest opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej młodzieży, należy podjąć jak najwcześniej. JAKĄ PODCZAS WAKACJI DAĆ MŁODYM ALTERNATYWĘ, PATRZ TUTAJ

Alkohol i samochód. Mogłoby się wydawać, że na ten temat nie trzeba już nic pisać. Czemu jednak wciąż na drogach jest tylu pijanych kierowców? Nie ma sensu nawet zastanawiać się, dlaczego prowadzenie samochodu po wypiciu alkoholu jest złe. Należy przyjąć po prostu zasadę – wypiłeś nie siadaj za kółkiem!

"To tylko jedno piwo" - taką wymówkę często słyszą policjanci z ust przyłapanych nietrzeźwych kierowców. Tymczasem już po jednym piwie osoba prowadząca pojazd jest zagrożeniem na drodze. pamiętajmy, że jedno niepozorne piwo do kiełbaski zawiera tyle samo alkoholu etylowego, co kieliszek wódki .Oczywiście każdy organizm inaczej reaguje na alkohol, ale eksperci przyjmują, że tuż po wypiciu jednego piwa, stężenie alkoholu we krwi wynosi średnio około 0,26 promila.

Należy pamiętać, że alkohol wydłuża czas reakcji kierowcy. Przyjmuje się, że przeciętny czas reakcji kierowcy wynosi około 1 sekundy. Nawet niewielka ilość alkoholu wydłuży czas reakcji o około 0,5 sekundy. Czas reakcji przekłada się na metry, które pokonuje samochód zanim kierowca zacznie wykonywać manewr hamowania. Ponadto ogranicza pole widzenia. Pod wpływem alkoholu pole widzenia zawęża się tak, że można je porównać do widzenia w tunelu. Powoduje również błędną ocenę odległości. Kierowca widzi przedmioty dalej niż są w rzeczywistości. Pijąc alkohol należy zachować zdrowy rozsądek i wcześniej zadbać, aby nie ulegać autosugestii "czuję się dobrze, więc z pewnością mogę już wsiąść za kółko".

Alkohol i pływanie. Po spożyciu alkoholu bezwzględnie nie powinno się wchodzić do wody. Osłabia on koncentrację, koordynację ruchową, umiejętność oceny własnych możliwości pływackich, zaburza termoregulację organizmu. Dodatkowo spożywanie znacznej ilości napojów wysokoprocentowych prowadzi do wypłukiwania potasu z organizmu, co może powodować występowanie, niebezpiecznych zwłaszcza w wodzie, skurczów.

Pływanie pod wpływem alkoholu jest najczęstszą chyba w Polsce przyczyną utonięć. Alkohol, nawet w niewielkiej ilości może powodować ogromne zmiany w funkcjonowaniu organizmu – zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Zwiększa on zagrożenie utraty równowagi, szoku termicznego, utraty sił, a jednocześnie znacznie ogranicza umiejętności rozpoznania i oceny stopnia niebezpieczeństwa.

Każdego lata w wyniku skoku do wody kręgosłup łamią setki młodych ludzi. Najczęściej są to kilkunastoletni chłopcy i młodzi mężczyźni. Co ich składnia do wykonania często tragicznego w skutkach skoku? Alkohol, narkotyki, dopalacze, brawura, chęć popisania się przed kolegami, przecenienie własnych umiejętności, uleganie namowom, kąpiel w miejscach niestrzeżonych, oznaczonych czerwoną flagą albo znakiem zakazującym kąpieli czy skoku do wody.

W części przypadków skok do wody kończy się urazem kręgosłupa bez uszkodzenia rdzenia kręgowego. Wtedy poszkodowany ma czucie, może poruszać kończynami.

Alkohol a udar słoneczny. Wysoka temperatura plus alkohol to bardzo niebezpieczne połączenie. Zwłaszcza dla osób z problemami kardiologicznymi czy cukrzycą, może okazać się ono groźne. W upalne dni ryzyko udaru słonecznego jest bardzo duże. Natomiast po spożyciu alkoholu rośnie ono wielokrotnie. Dlatego lepiej wstrzymać się z wypiciem piwa do wieczornego ogniska czy grilla niż narażać swoje życie i zdrowie i pić w środku dnia w pełnym słońcu.

Gdzie we Włocławku szukać pomocy w przypadkach nie radzenia sobie z alkoholem? Gmina Miasta Włocławek zawarła umowę na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z następującymi podmiotami:

Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Kaliska 104a, Włocławek

tel. 54 231-04-87

w godz. 7.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

W poradni można skorzystać z następujących świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych:

- psychoterapia dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym;

- pogłębiona terapia dla osób uzależnionych;

- świadczenia terapeutyczne dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem;

- świadczenia z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych;

- świadczenia z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży;

- świadczenia terapeutyczne z zakresu ograniczania picia alkoholu i redukcji szkód.

W Poradni realizowany jest program terapeutyczny skierowany do osób pijących ryzykownie i szkodliwie, celem takiej terapii nie jest pełna abstynencja. Terapia prowadzona w poradni opiera się na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem pacjenta. Program terapeutyczny jest realizowany w formie zajęć grupowych i w kontakcie indywidualnym.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. T. Kościuszki 12, Włocławek

tel. 54 414-43-53

Inicjuje i prowadzi działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podejmuje czynności zmierzające do zastosowania leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu. Udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Opiniuje zgodność lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą rady miasta. Monitoruje punkty sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

INTERWENCJA KRYZYSOWA Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. T. Kościuszki 26, Włocławek

tel. 54/ 411-63-11

Główne zadanie MOPR to wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz pomoc w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczych wobec dzieci. Instytucja ta podejmuje działania mające na celu zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w zakresie sposobu postępowania z rodziną i osobami zagrożonymi uzależnieniom od alkoholu. Udziela pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, bądź znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny

ul. Żytnia 58, Włocławek

tel. 54/ 413-50-96

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00

Zadaniem sekcji jest poradnictwo i świadczenia specjalistyczne: pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, pomoc prawna, pomoc socjoterapeutyczna , pomoc socjalna, grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, edukacja i popularyzacja wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, prowadzenie warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Klub Integracji Społecznej MOPR

ul. Okrzei 61, Włocławek
tel. 54 411-04-37
poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30 
wtorek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 15:00

Zadaniem klubu jest wsparcie psychologiczne osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu psychoterapii. Wsparcie tu mogą również znaleźć osoby bezrobotne, dorosłe dzieci alkoholików, osoby z problemami psychologicznymi i rodzinnymi.

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone