Zamknij
REKLAMA

To kolejny rok dużych inwestycji w Wodociągach

15:00, 12.11.2017 | D.W.
REKLAMA
W lutym 2017 r. zakończono realizację pierwszej części zadania obejmującego renowację sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Włocławek, w ramach którego poddano modernizacji (z zastosowaniem bezwykopowej metody rękawa termoutwardzalnego) kanały sanitarne o łącznej długości około 1 km w ul. Kapitulnej (od ul. Długiej do ul. Okrzei) oraz ul. Zielony Rynek (od ul. Szczęśliwej do ul. Młynarskiej) wraz z renowacją studni kanalizacyjnych. Fot. MPWiK.

W tym roku włocławskie MPWiK Sp. z o.o. wydało na realizację zadań inwestycyjnych ze wsparciem UE ponad 6 mln zł.

Inwestycje w 2017 roku, realizowane były w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.” Projekt uzyskał ponad 39 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu z podatkiem VAT wynosi około 75,7 mln zł

W lutym 2017 r. zakończono realizację pierwszej części zadania obejmującego renowację sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Włocławek, w ramach którego poddano modernizacji (z zastosowaniem bezwykopowej metody rękawa termoutwardzalnego) kanały sanitarne o łącznej długości około 1 km w ul. Kapitulnej (od ul. Długiej do ul. Okrzei) oraz ul. Zielony Rynek (od ul. Szczęśliwej do ul. Młynarskiej) wraz z renowacją studni kanalizacyjnych. Ponadto w ramach kolejnych części realizowanego zadania, w ul. Zbiegniewskiej oraz w ul. Kilińskiego przeprowadzono renowację i przebudowę kolektorów sanitarnych o łącznej długości około 0,5 km wraz z modernizacją studni rewizyjnych.

- Realizacja tych prac przyczyniła się do poprawy funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stanu technicznego kanałów oraz ich bezawaryjności, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów eksploatacji. – wyjaśnia Mariusz Marciniak, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.

W marcu br. w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS” zakończono prace związane z rozbudową i aktualizacją oprogramowania do obsługi systemu GIS (z jęz. angielskiego Geographic Information System tj. System Informacji Geograficznej). Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy wydajności serwisów intranetowo-internetowych spółki. W lipcu br. Spółka zakupiła dwa urządzenia GPS, które są wykorzystywane do pomiarów geodezyjnych w terenie.

- Gromadzone obecnie, za pomocą urządzeń GPS, dane geodezyjne dotyczące elementów sieci wod.-kan. mogą być przekazywane między terenem i biurem, również w celu dalszego przetworzenia przy użyciu oprogramowania, zapewniając pozyskanie dla systemu GIS najobszerniejszych i najdokładniejszych danych.- dodaje Prezes Marciniak.

We wrześniu zakończono budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Wybudowano sieć o łącznej długości ponad 2,2 km. Teren skanalizowania objął całe odcinki, bądź fragmenty 6 ulic we Włocławku - ul. Słodowska, Lisia, Żytnia, Żurawia, Jelonkowa i Noakowskiego. W ramach zadania wybudowano również trzy nowe tłocznie ścieków. Dzięki temu zwiększyła się dostępność mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym poprawił się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych.

Również we wrześniu br. ukończono gruntowną modernizację magistrali i sieci wodociągowych wraz z przyłączami, połączeniami i wymianą zasuw w ulicy Leśnej (od ul. Okrężnej do Al. Kazimierza Wielkiego), Polskiej Organizacji Wojskowej (do ul. Okrzei) oraz Kościuszki.

Do chwili obecnej, w ramach projektu wybudowano około 2,2 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 tłoczniami ścieków. Przeprowadzono renowację i przebudowę kolektorów sanitarnych o długości około 1,4 km oraz modernizację ponad 3 km sieci i magistral wodociągowych. Ponadto rozbudowano i zmodernizowano system zarządzania infrastrukturą GIS oraz zakupiono urządzenia do pomiarów geodezyjnych w terenie. Wartość wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją tych zadań wyniosła ponad 6 mln zł.

Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich 13 lat MPWiK Sp. z o.o. zrealizowało dwa projekty współfinansowane z funduszy unijnych o całkowitej wartości ponad 150 mln zł. W latach 2004-2008 projekt „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” oraz stanowiący jego kontynuację i zakończony w 2015 r. projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”.

Publikacja przygotowana przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku

(D.W. )
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone