Zamknij

O nas

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (TFPK) został powołany uchwałą Rady Miasta Torunia z dnia 6 czerwca 2002 r., jako jeden ze sposobów kreowania aktywności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu. Celem działalności spółki jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez udzielanie poręczeń kredytowych mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz organizacjom pożytku publicznego (OPP), mającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. O poręczenie TFPK mogą ubiegać się również nowo powstające firmy, tzw. Start Upy, które z uwagi na brak historii kredytowej oraz stosownych zabezpieczeń, oczekiwanych przez banki, wymagają wsparcia w sposób szczególny. TFPK ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki oraz leasing, z uwzględnieniem różnorodności tych instrumentów. Poręczeniem Funduszu mogą zostać objęte kredyty i pożyczki inwestycyjne oraz obrotowe, a także leasing operacyjny, finansowy i zwrotny. Poręczenia Funduszu udzielane są w wysokości do 80% wartości kredytu, pożyczki, leasingu, nie więcej jednak niż 800 tys. zł. Poręczenie ma charakter terminowy i przyznawane jest na czas trwania zobowiązania, nie dłuższy niż 63 miesiące. Wniosek o poręczenie rozpatrywany jest bezpłatnie, a decyzja o zaangażowaniu TFPK w dane przedsięwzięcie zapada w ciągu 7 dni roboczych. Toruński Fundusz wspiera rozwój lokalnych firm, niezależnie od branży, w której działają. Na pomoc Funduszu mogą liczyć przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem, firmy w początkowej fazie rozwoju oraz osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej. TFPK współpracuje z 20 instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami pożyczkowymi, których pełna lista znajduje się na stronie: www.tfpk.pl Poza działalnością poręczeniową, Fundusz prowadzi doradztwo finansowe w zakresie działalności gospodarczej oraz jest organizatorem bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z Torunia i regionu. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych jest niekomercyjną instytucją otoczenia biznesu i pierwszym funduszem poręczeniowym w województwie kujawsko-pomorskim. Głównymi udziałowcami Funduszu są Gmina Miasto Toruń oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozostali udziałowcy to powiaty i gminy z obszaru województwa. Kontakt: Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Kopernika 27; 87-100 Toruń tel. 56 654 71 70; fax: 56 655 08 48 Strona internetowa: www.tfpk.pl e-mail: [email protected] yt: TFPK film