Zamknij

O nas

Do głównych zadań PSSE należy: - prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. - wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań nadzorowych (badania fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne żywności, wody i powietrza, badania stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, badania bakteriologiczne materiału biologicznego). - inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo - zdrowotnej w dziedzinie zdrowia publicznego w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa. - udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych pochodzących ze skażenia środowiska.