Zamknij

O nas

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - SERWISY
- Ochrona katodowa - elektrochemiczna:
* Rurociągów przesyłowych,
* Zbiorników paliwowych, zbiorników LPG,
* Oczyszczalni ścieków,
- Drenaż polaryzowany i wzmocniony,
- Instalacje elektryczne,
- Linie napowietrzne i kablowe,
- Instalacje sterowania, automatyki i telemetrii.

POLECAMY NASZE USŁUGI W ZAKRESIE
- Wykonania ekspertyz zagrożenia korozyjnego oraz pełnej dokumentacji technicznej,
- Kompletacji i wykonawstwa prac montażowo - instalacyjnych,
- Remontów istniejących instalacji ochron katodowych,
- Serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych

WYKONUJEMY SPECJALISTYCZNE POMIARY
- Pomiary intensywne, izolacji rurociągów systemem "MoData",
- Ciągłości izolacji rurociągów,
- Rezystancji przewodów, kabli i transformatorów,
- Skuteczności szybkiego wyłączenia,
- Uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych

PROWADZIMY PRODUKCJĘ I SPRZEDAŻ
- Elektrod pomiarowych stacjonarnych i przenośnych Cu/CuSO4,Cu/CuSO4 z próbką(symulacyjną) oraz cynkowych,
- Płytek symulacyjnych,
- Słupków pomiarowych stalowych (cynkowanych i malowanych proszkowo) i betonowych (SKP;SA),
- Stacji ochrony katodowej,
- Stacji drenażu polaryzowanego,
- Zgrzewarek do wykonywania połączeń elektrycznych z gazociągami:
* Pin Brazing (akumulatorowa 36V)
* Pojemnościowa 230V "AS 1065B"