Zamknij

O nas

W obszarze działalności Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego leży sporządzanie wycen:
nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
nieruchomości budynkowych i lokalowych
nieruchomości specjalistycznych i komercyjnych (stacje paliw, salony samochodowe, hotele, supermarkety, biurowce, warsztaty, itp.)
nieruchomości zabytkowych i turystycznych
użytków rolnych i leśnych
spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
maszyn , urządzeń, pojazdów mechanicznych i wyposażenia
przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych
dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych.
wartości godziwej środków trwałych dla potrzeb sprawozdań finansowych
Dokonujemy wycen dla następujących celów:
zabezpieczenia kredytów
kupna- sprzedaży ruchomości i nieruchomości
uzyskiwania dopłat unijnych
wywłaszczeń i odszkodowań
zniesienia współwłasności, wniesienia aportu, dla potrzeb amortyzacji i skarbowo- podatkowych
aktualizacji dopłat za użytkowanie wieczyste
innych
Wykonujemy analizy i ekspertyzy dotyczące:
określania wartości godziwej dla potrzeb sprawozdań finansowych
rynku nieruchomości
skutków finansowych i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wyceny nieruchomości i ruchomości będących środkami trwałymi przedsiębiorstw
badanie i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości

Wycena standardowych nieruchomości do 7 dni roboczych. Zapewniamy Państwu profesjonalizm, terminowość, solidność i komfort przeprowadzenia interesów z nami.