Zamknij
REKLAMA

środa, 24.04, godz. 15:00

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a

Dziś w godzinach 15:00-18:00 w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym klubów sportowych).

Tematem szkolenia będą nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem nowych wzorów ofert, sprawozdań i umów.