Zamknij

sobota, 15.06, godz. 10:00

Ogród na Pompce w Parku im. H. Sienkiewicza, wejście od ul. Lunewil (przy pogotowiu)

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje projekt  pn. „Włocławek – miastem czystym i ekologicznym”. Planowane działania obejmują warsztaty terenowe dla mieszkańców – spacery. Będą to warsztaty terenowe o charakterze edukacyjnym. Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne prowadzone przez trenerów edukacji środowiskowej i przyrodniczej. 

Tematyka: poznanie gatunków roślin i zwierząt, rola owadów zapylających w przyrodzie z  uwzględnieniem ich znaczenia dla zachowania bioróżnorodności oraz znaczenie terenów zielonych w kształtowaniu ładu przestrzennego w oparciu o tablice dydaktyczne na ścieżce edukacyjnej w parku.

 W ramach projektu odbędą się też warsztaty dla mieszkańców i uczestników Uniwersytetu III Wieku. Tematyka: Czyste powietrze - zagrożenia wynikające ze smogu wraz z praktyczną nauką palenia w piecu. Pierwsze warsztaty odbędą się dziś, tj. 12.06.2019r. g. 13.00. Projekt obejmuje również warsztaty dla przedszkolaków i uczniów szkół. Pełna informacja o projekcie: www.wcee.org.pl.