Zamknij

Akcja poboru krwi

Akcja poboru krwi
  • czwartek  maja, 12:30 - 16:30
  • 4.05.2021
  • ul. 3 Maja u wylotu do Pl. Wolności.
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje

w dniu 6 MAJA 2021 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi.

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do Pl. Wolności.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.

Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.

Informujemy również, że od  26 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osobom, które oddały krew lub jej składniki, w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19, przysługują dwa dni wolnego. Ozdrowieńcy i krwiodawcy mogą skorzystać z wolnego w dniu, w którym oddali krew lub osocze i w dniu następnym.

Ozdrowieńcom oddającym osocze przysługuje też jeszcze jeden przywilej – 33-proc. ulga na przejazdy w komunikacji zbiorowej na podstawie biletów jednorazowych.

Z tej ulgi może jednak skorzystać ta osoba, która co najmniej trzy razy oddała krew lub jej składniki, w tym osocze.

maj 2021


16.05 niedziela
EkoJarmark

EkoJarmark

16 maja 2021 

Czytaj więcej
20.05 czwartek
Światowy Dzień Pszczół
24.05 poniedziałek
Poznaj Gucia i jego uczucia
28.05 piątek
Dobra nocka z biblioteką