Zamknij
REKLAMA
sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych
StPr/22/3952
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Rozkład czasu służby: jednozmianowy (7:30 15:30) lub wielozmianowy w okresie 6-miesięcznej praktyki w dziale ochrony realizowanej po ukończeniu kursu przygotowawczego.
StPr/22/3956
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 5 040 PLN

Rozkład czasu służby: jednozmianowy (7:30 15:30) lub wielozmianowy w okresie 6-miesięcznej praktyki w dziale ochrony realizowanej po ukończeniu kursu przygotowawczego.
StPr/22/3957
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 3 930 PLN

.
StPr/22/3958
data rozpoczęcia pracy od 30.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Organizacja opieki wychowawczej, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w nawiązywaniu relacji, organizacja zajęć świetlicowych.
StPr/22/3947
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2022
wynagrodzenie od od 1 750 PLN

Prowadzenie terapii i konsultacji w zakresie zajęć logopedycznych, wypełnianie wymaganej dokumentacji.
StPr/22/3941
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2022
wynagrodzenie od od 43,3 PLN

Prowadzenie diagnoz i terapii z zakresu integracji sensorycznej, wydawanie opinii i diagnoza w formie pisemnej, prowadzenie dokumentacji specjalistycznej
StPr/22/3942
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2022
wynagrodzenie od od 43,3 PLN

Prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych, korekcyjnych z dziećmi do lat 18. Prowadzenie terapii niemowląt, wypełnianie dokumentacji medycznej
StPr/22/3943
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2022
wynagrodzenie od od 43,3 PLN

sprzedaż artykułów AGD, kosmetyków, upominków
StPr/22/3951
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- kierowanie żywieniem w placówce - nadzór nad prawidłowym sporządzaniem posiłków zgodnie z kalorycznością i normami żywienia, - sporządzanie jadłospisów, - kontrola sanitarna w zakresie żywienia, - dbałość o zapasy żywnościowe, - prowadzenie - dokumentacji żywieniowej, - współpraca z pracownikami prowadzącymi obsługę finansową żywienia w placówce, - współpraca w zakresie przygotowywania przetargów na produkty spożywcze i inne materiały, - współpraca w zakresie zamówień zakupów do placówki, - współpraca w zakresie planowania zakupów, prowadzenie magazynów dokumentacji magazynowej /magazyn spożywczy, chemiczny, odzieżowy/, - współpraca z dostawcami w zakresie organizacji dostaw zakupów, - przygotowywanie dokumentów w formie sprawozdań i zestawień, - przygotowywanie dokumentacji księgowej dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych zgodnie z wytycznymi, - przygotowywanie dokumentów w formie opracowań i sprawozdań dla instytucji zewnętrznych zgodnie z pojawiającymi się zadaniami.
StPr/22/3935
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN