Zamknij
REKLAMA
.
StPr/20/2541
data rozpoczęcia pracy od 23.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Utrzymanie w czystości pomieszczeń wskazanych przez pracodawcy.
StPr/20/2528
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

sprzedaż paliw, dbanie o prawidłowy wizerunek firmy, utrzymanie porządku
StPr/20/2529
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

praca fizyczna przy remontach, modernizacji dróg, chodników i placów betonowych i z kostki brukowej
StPr/20/2530
data rozpoczęcia pracy od 27.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

praca fizyczna przy remontach, modernizacji pomieszczeń, prace wykończeniowe, tynkarskie i ogólnobudowlane
StPr/20/2531
data rozpoczęcia pracy od 27.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
StPr/20/2532
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2020
wynagrodzenie od 3 500 - 6 500 PLN

qq
StPr/20/2521
data rozpoczęcia pracy od 30.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- prowadzenie procedur księgowych i dokumentacji księgowej według obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości; - zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych; - prowadzenie ewidencji rozrachunków; - dekretacja i księgowanie dokumentów; - przygotowywanie przelewów księgowych; - prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji; - księgowanie operacji gospodarczych; - przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych; - współpraca z instytucjami zewnętrznymi tj. US; - sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu; - współpraca z innymi działami organizacji w zakresie księgowości;
StPr/20/2523
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

utrzymanie kontaktów z obecnymi klientami i przygotowywanie ofert, realizowanie zamówień, reprezentowanie i kreowanie prawidłowego wizerunku firmy na rynku
StPr/20/2518
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

- czynności związane z pracami magazynowymi, - przyjmowanie, pakowanie, wysyłka i rozwożenie zamówień, - doradztwo w zakresie cześci zamiennych.
StPr/20/2520
data rozpoczęcia pracy od 10.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN