REKLAMA

Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz urządzeń elektroenergetycznych do 15 kV.
StPr/17/4533
od 2017-11-23 do 2017-12-22
wynagrodzenie od 2000 PLN

obsługa klienta w sklepie spożywczym, utrzymanie czystości na stanowisku pracy
StPr/17/4532
od 2017-11-23 do 2017-12-31
wynagrodzenie od 2000 PLN

- nauczanie języka polskiego w klasach IV , VII + wychowawstwo; - terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; - aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej; - praca w zespołach funkcjonujących w strukturze Rady Pedagogicznej; - współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym; - rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; - przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad bhp i ppoż. obowiązujących na terenie placówki; - wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; - dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych; - wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych; szkoły oraz zleconych przez dyrekcję szkoły; - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m.in. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia).
StPr/17/4531
od 2017-11-23 do 2017-11-30
wynagrodzenie od 2361 PLN

transport krajowy, codzienne powroty, weekendy wolne
StPr/17/4529
od 2017-11-23 do 2017-12-22
wynagrodzenie od 5600 PLN

prace związane z remontem i budową mostów i dróg
StPr/17/4528
od 2017-11-23 do 2017-12-22
wynagrodzenie od 2000 PLN

przygotowywanie produktów np. kanapek, sałatek, deserów, napojów, obsługa urządzeń; sprzedaż produktów - obsługa kasy fiskalnej, zestawianie i wydawanie zamówień; prace magazynowe - uzupełnianie zapasów; utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; prace porządkowe na sali restauracyjnej oraz na terenie zewnętrznym wokół restauracji
StPr/17/4527
od 2017-11-23 do 2017-12-07
wynagrodzenie od 13 PLN

przygotowanie materiałów promocyjnych i reklamowych np. ulotek, banerów, projektów
StPr/17/4526
od 2017-11-23 do 2017-12-31
wynagrodzenie od 2500 PLN

montaż urządzeń dźwigowych
StPr/17/4522
od 2017-11-22 do 2017-12-21
wynagrodzenie od 2000 PLN

praca z dziećmi, pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego
StPr/17/4521
od 2017-11-22 do 2017-12-21
wynagrodzenie od 2200 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. .
StPr/17/4520
od 2017-11-22 do 2018-08-31
wynagrodzenie od 2000 PLN

REKLAMA

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone | 2017