Zamknij
REKLAMA

montaż wind
StPr/20/0988
data rozpoczęcia pracy od 27.05.2020
wynagrodzenie od od 3 493 PLN

konserwacja wind
StPr/20/0989
data rozpoczęcia pracy od 27.05.2020
wynagrodzenie od od 3 493 PLN

Praca przy budowie dróg z kostki brukowej
StPr/20/0987
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- wykonywanie projektów wielobranżowych dla podmiotów rynku petrochemiczno- rafineryjnego, chemicznego, magazynowania, dystybucji i logistyki paliw oraz produktów naftowych, - inwentaryzowanie terenowe i pomiary obiektów dla potrzeb dokumentacji projektowej, - wykonywanie projektów, - analiza zapytań ofertowych i dokumentacji przetargowej, - pozyskiwanie ofert od podwykonawców, - opracowywanie ofert.
StPr/20/0991
data rozpoczęcia pracy od 27.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/0946
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.
StPr/20/0979
data rozpoczęcia pracy od 04.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zapewnia ewidencję danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych na kontach płatników składek oraz naliczanie i wymierzanie dodatkowej opłaty w związku z nieterminowym przekazywaniem składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
StPr/20/0980
data rozpoczęcia pracy od 04.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

naprawa sprzetu AGD
StPr/20/0983
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

bieżące usługi konserwacyjno-remontowe w zakresie automatyki AKPiA, prace serwisowe utrzymania ruchu instalacji i urządzeń, dbanie o wysoką jakość wykonywanych prac, realizacja zadań związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń, bieżące usuwanie awarii maszyn i urządzeń, wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji, montaż nowych instalacji oraz urządzeń
StPr/20/0985
data rozpoczęcia pracy od 26.05.2020
wynagrodzenie od od 4 694 PLN

bieżące usługi konserwacyjno-remontowe w zakresie elektryki, prace serwisowe utrzymania ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych, dbanie o wysoką jakość wykonywanych prac, realizacja zadań związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń, bieżące usuwanie awarii maszyn i urządzeń, wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji elektrycznej, montaż nowych instalacji oraz urządzeń
StPr/20/0986
data rozpoczęcia pracy od 26.05.2020
wynagrodzenie od od 4 694 PLN