REKLAMA

nr oferty: StPr/17/4448, ważna od 2017-11-14 do 2017-11-30

Umiejętności

brak danych

Zakres obowiązków

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. .
Kontakt z Urzędem Pracy
(54) 234-00-89/90 wew. 41
towl@praca.gov.pl
Z ofert mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w PUP dla Miasta Włocławek

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. .
StPr/17/4542
od 2017-11-24 do 2017-12-22
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. .
StPr/17/4541
od 2017-11-24 do 2017-12-09
wynagrodzenie od 2000 PLN

pomoc przy naprawie samochodów ciężarowych
StPr/17/4540
od 2017-11-24 do 2017-12-23
wynagrodzenie od 2000 PLN

naprawy samochodów ciężarowych
StPr/17/4539
od 2017-11-24 do 2017-12-23
wynagrodzenie od 2000 PLN

prace ogólnobudowlane - budownictwo przemysłowe, praca w delegacji
StPr/17/4538
od 2017-11-24 do 2017-12-23
wynagrodzenie od 3200 PLN

prowadzenie serwisu
StPr/17/4537
od 2017-11-24 do 2017-12-23
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. obsługa klienta w punkcie gastronomicznym
StPr/17/4535
od 2017-11-24 do 2017-12-13
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz urządzeń elektroenergetycznych do 15 kV.
StPr/17/4533
od 2017-11-23 do 2017-12-22
wynagrodzenie od 2000 PLN

obsługa klienta w sklepie spożywczym, utrzymanie czystości na stanowisku pracy
StPr/17/4532
od 2017-11-23 do 2017-12-31
wynagrodzenie od 2000 PLN

- nauczanie języka polskiego w klasach IV , VII + wychowawstwo; - terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; - aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej; - praca w zespołach funkcjonujących w strukturze Rady Pedagogicznej; - współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym; - rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; - przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad bhp i ppoż. obowiązujących na terenie placówki; - wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; - dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych; - wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych; szkoły oraz zleconych przez dyrekcję szkoły; - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m.in. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia).
StPr/17/4531
od 2017-11-23 do 2017-11-30
wynagrodzenie od 2361 PLN

REKLAMA

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone | 2017