Zamknij
REKLAMA
,
StPr/21/2707
data rozpoczęcia pracy od 29.09.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

v
StPr/21/2713
data rozpoczęcia pracy od 08.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przyjmowanie i wydawanie zboża, utrzymanie porządku na elewatorze.
StPr/21/2699
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

.
StPr/21/2468
data rozpoczęcia pracy od 18.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

,
StPr/21/2704
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

,
StPr/21/2705
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca w transporcie międzynarodowym (Europa) na chłodni.
StPr/21/2710
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2021
wynagrodzenie od od 9 000 PLN

Praca w transporcie krajowym naczepą typu firanka lub chłodnia solówka (codzienne powroty).
StPr/21/2711
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2021
wynagrodzenie od od 6 200 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - obsługa interesantów: ubezpieczonych, emerytów, rencistów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, - rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w zakresie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego, emerytalno-rentowego oraz ich wysokości. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek dwukondygnacyjny - brak windy. umowa na zastępstwo
StPr/21/4033
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Ogólna obsługa sekretariatu, przyjmowanie i archiwizacja dokumentów, przygotowanie korespondencji do wysyłki, obsługa urządzeń biurowych.
StPr/21/2681
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN