Zamknij
REKLAMA
nadzór nad pracownikami firmy
StPr/21/3569
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

prace ogólnobudowlane, delegacja
StPr/21/3572
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

prace magazynowe w hurtowni owoców i warzyw
StPr/21/3575
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

,
StPr/21/3377
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

remont i naprawa maszyn w warsztacie mechanicznym
StPr/21/3563
data rozpoczęcia pracy od 07.12.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obsługa maszyn do produkcji papieru toaletowego
StPr/21/3564
data rozpoczęcia pracy od 07.12.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

załadunek i rozładunek towarów
StPr/21/3565
data rozpoczęcia pracy od 07.12.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Utrzymanie czystości na obiekcie handlowym, obsługa urządzeń sprzątających, transportowanie wózków z parkingu na teren sklepu. Godziny pracy według grafiku.
StPr/21/3545
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

a) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych i gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności; b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; c) kontrola rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce; d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
StPr/21/3544
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

Zakres zadań na stanowisku: a) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych i gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności; b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; c) kontrola rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce; d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Miejsce wykonywania pracy: - Zespół Zamiejscowy (ul. Brzeska 6, 87-700 Włocławek) Uwaga: w tym przede wszystkim prowadzenie czynności kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w odległości do ok. 90 km od siedziby Izby lub siedziby Zespołu Zamiejscowego.
StPr/21/5409
data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN