Zamknij
REKLAMA

Włocławek mówi przemocy stop. Już widać pozytywne efekty!

14:00, 03.10.2017 | artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj
Jednym z elementów programu były wrześniowe warsztaty dla młodych rodziców. Fot. Natalia Seklecka

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od czerwca realizuje projekt „Włocławek mówi przemocy stop”. To największa w mieście akcja profilaktyczna tego rodzaju zakrojona na tak szeroką skalę. Miasto Włocławek pozyskało na nią 54 400 zł ministerialnych środków.

Celem projektu „Włocławek mówi przemocy stop" jest rozwój profilaktyki uniwersalnej z zakresu informacji o skutkach przemocy domowej, jej przeciwdziałaniu oraz o miejscach udzielania specjalistycznej pomocy. Uruchomienie działań poprzedziła szczegółowa diagnoza potrzeb, na którą składały się wywiady z osobami pracującymi z rodzinami, w tym z rodzinami uwikłanymi w przemoc. Psychologowie, pedagodzy i prawnik zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie pomogli określić źródła wiedzy mieszkańców o możliwych formach pomocy oraz ich stosunku do niektórych z nich.

Okazało się, że wiedzę dokąd udać się po poradę/terapię klienci uzyskiwali przede wszystkim od pracowników kontaktu bezpośredniego: asystentów rodzin, pracowników socjalnych i policjantów dzielnicowych. Nie czerpali jej natomiast z przestrzeni publicznej. Koordynator procedury Niebieskie Karty KMP Włocławek wskazała natomiast, że procedura Niebieskie Karty jest traktowana przez rodziny jako narzędzie restrykcji, a nie pomagania. Wszystkie osoby udzielające wywiadów wskazały, że grupami ryzyka wystąpienia przemocy są młodzi rodzice, rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i osoby zależne.

Dzięki programowi „Włocławek mówi przemocy stop” sytuacja zmienia się na lepsze. Od lipca trwają działania związane z edukacją społeczną. Dzięki dyżurom pracowników MOPR w różnych instytucjach publicznych na terenie miasta, mieszkańcy dowiadują się, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Nie bez znaczenia jest również akcja pa-TROLKI POMAGAJĄ, dzięki której rodziny - szczególnie dzieci – są wspierane w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa. Bezpośredni kontakt pracowników MOPR z rodzinami pozwala na wzmocnienie osób i rodzin, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

W ramach programu poszerzana jest również świadomość młodych rodziców. We wrześniu specjalnie dla nich zorganizowano warsztaty, które uzupełniły ich wiedzę o opiece i wychowaniu młodych dzieci. Podczas spotkania, które odbyło się 29 września uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m. in., jak wygląda świat z perspektywy dziecka.

Na półmetku programu „Włocławek mówi przemocy stop” pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie widzą jego pozytywne skutki. Ewaluacja śródprojektowa wykazała, że osiągnięto bardzo wysokie wskaźniki realizacji założonych celów.

- Mamy przekroczenie połowy wskaźników. Mieliśmy np. zaplanowanych 2 500 kontaktów edukacyjnych, a na dziś mamy ich blisko 1800. To znaczy, że 1800 włocławian otrzymało materiały edukacyjne: ulotki i inne materiały, które można nosić przy sobie, zawierające numery telefonów do sekcji interwencji kryzysowej, policji i prokuratury. Chodzi o to, żeby nie tylko wiedzieli, gdzie zgłaszać przemoc, ale również konsultowali swoje wątpliwości – tłumaczy Piotr Grudziński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. – Tak się np. zdarzyło w zeszłym tygodniu, kiedy jeden z pracowników odebrał telefon od mężczyzny, który się nie przedstawił, ale krótko naświetlił sytuację i zapytał o formy pomocy, na które mogłaby liczyć jego rodzina.

Program będzie prowadzony przez kolejne trzy miesiące. Na październik zaplanowano wykłady dla opiekunek domowych. Mają one uwrażliwić uczestników na różne sytuacje życiowe, col pozwoli na skuteczne pomaganie i rozwiązywanie trudności.

W listopadzie MOPR tradycyjnie włączy się w kampanię Włocławskiej Białej Wstążki. Akcja społeczna ma poszerzyć świadomość społeczną oraz wiedzę na temat przemocy i mobilizować do wspólnego działania przeciwko temu przestępstwu. Kampania ma przekona mieszkańców miasta, że warto mówić i przeciwdziałać zachowaniom przemocowym.

W grudniu nastąpi zakończenie programu „Włocławek mówi przemocy stop”. Kulminacją działań będzie konferencja pod tym samym tytułem, podczas której zostaną podsumowane wszystkie inicjatywy prowadzone w ciągu całego półrocza. Zaproszeni specjaliści, mieszkańcy miasta i osoby realizujące działania w projekcie spotkają się, aby omówić wydarzenia ostatnich sześciu miesięcy.

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone | 2018