Zamknij
REKLAMA

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

14:31, 08.10.2018 | artykuł sponsorowany
Skomentuj

Na chwilę obecną w Polsce maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila.  Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu. Jeżeli stężenie alkoholu w organizmie kierowcy jest wyższe niż 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, to znaczy, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości. Przekroczenie tego limitu wiąże się dla kierowcy z przykrymi konsekwencjami.

Artykuł 178a § 1 kk - Jazda po alkoholu

            Zgodnie z brzmieniem art. 178a § 1 kk (dowiedz się więcej o jeździe po alkoholu na https://lextraffic.pl/jazda-po-alkoholu/), za prowadzenie pojazdu mechanicznego (czyli np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grożą dość surowe kary – grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Na skazanym ciąży również obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych.

            Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za czyn określony w art. 87 § 1 kw grozi kara aresztu lub kara grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych.

            Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu sąd oprócz kary orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W razie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, sąd orzeka zawsze środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz ten orzekany jest na okres nie krótszy niż 3 lata, ale też nie dłuższy niż 15 lat. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów sąd orzeka również w razie ukarania za wykroczenie z art. 87 § 1 kw. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w tym wypadku miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

            Zakaz prowadzenia pojazdów zaczyna obowiązywać dopiero od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane przed wydaniem wyroku przez Sąd, to okres, w którym skazany był faktycznie pozbawiony możliwości prowadzenia pojazdów, zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. W przeciwnym razie sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, a do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.  Okres, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów nie biegnie także w czasie odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.

            Konsekwencje grożące za jazdę pod wpływem alkoholu mogą być bardzo dotkliwe dla sprawcy. Za jazdę po alkoholu można stracić prawo jazdy na długie miesiące, a nawet lata. Warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego – dzięki temu masz większą szansę na łagodniejszy wymiar kary.

(artykuł sponsorowany)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone