Zamknij
REKLAMA

Czy dyrektor szkoły może obniżyć wymiar czasu pracy na jednym ze stanowisk niepedagogicznych, aby stworzyć nowe stanowisko pracy

08:30, 08.03.2019 | artykuł sponsorowany
Skomentuj

Czy dyrektor ma prawo zabrać godziny z całego etatu sekretarce, by stworzyć dodatkowe stanowisko dla kadrowej?

Odpowiedź:

Można zmienić umowę o pracę w części dotyczącej wymiaru czasu pracy. Jeżeli zmiana następuje w formie wypowiedzenia warunków umowy, konieczne jest uzasadnienie decyzji pracodawcy.

Uzasadnienie:

Wymiar czasu pracy stanowi element treści umowy o pracę. Zmiana w tym zakresie powinna mieć formę pisemną (art. 29 § 1 i 4 Kodeksu pracy).

W opisanej sytuacji pracodawca zamierza obniżyć wymiar czasu pracy na stanowisku sekretarki, aby stworzyć nowe stanowisko pracy. Zmiana taka może nastąpić za zgodą pracownika w każdym czasie, w formie porozumienia stron. Jeżeli jednak pracownik nie wyrazi zgody na obniżenie wymiaru etatu, pracodawca będzie mógł dokonać zmiany jednostronnie – w drodze wypowiedzenia warunków umowy o pracę. Wypowiedzenie musi zawierać uzasadnienie (art. 30 § 4 w zw. z art. 42 § 1 Kodeksu pracy). Uzasadnieniem może być zmiana organizacji pracodawcy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (art. 42 Kodeksu pracy).

W przypadku zmiany umowy w drodze wypowiedzenia, nowe warunki będą obowiązywały po upływie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

(art. 36 § 1 Kodeksu pracy).

W opisanej sytuacji pracodawca może więc dokonać zmian w umowie o pracę sekretarki. Jeżeli wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru etatu, zmiany zaczną obowiązywać w terminie ustalonym w porozumieniu. Jeżeli sekretarka nie wyrazi zgody na zmianę umowy, konieczne będzie wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Dyrektor musi uzasadnić swoją decyzję, a uzasadnienie musi być konkretne i rzeczywiste. W takim wypadku, jeżeli pracownica nie odrzuci zaproponowanych warunków, zmiana w umowie zacznie obowiązywać z upływem okresu wypowiedzenia.

Zapamiętaj!

Zmiany w umowie o pracę mogą być dokonane za porozumieniem stron lub jednostronnie przez pracodawcę. W tym drugim przypadku pracodawca musi uzasadnić swoją decyzję, a zmiany wchodzą w życie z upływem okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r., poz. 917 ze zm.) - art. 30 § 4, art. 42, art. 36 § 1.

Dariusz Dwojewski
Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

(artykuł sponsorowany)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone