Zamknij
REKLAMA

Od 1 września 2019 r. split payment będzie dla niektórych branż obowiązkowy

09:42, 28.05.2019 | artykuł sponsorowany
Skomentuj

W niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe. Takie zmiany zostaną wprowadzone do ustawy o VAT od 1 września 2019 r..

Dla kogo obowiązkowy split payment

Z projektowanego art. 108a ust. 1a ustawy o VAT wynika, że w niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe.

Będzie tak w przypadku dokonywania płatności spełniających łącznie dwa warunki, tj.:

  1. dotyczą transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, oraz
  2. dotyczących nabycia towarów lub usług wymienionych w projektowanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT; załącznik ten będzie zawierać 150 pozycji.

Towary i usługi wymienione w projektowanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT

a)    towary i usługi objęte obecnie stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,

b)    towary należące obecnie do tzw. towarów wrażliwych, tj. w których przypadku nabywcy ponosić mogą odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe nabywców,

c)    dodatkowo wiele  innych towarów, np. paliwa, węgiel i produkty węglowe, niektóre maszyny i urządzenia elektryczne (np. telewizory) oraz części i akcesoria do pojazdów silnikowych.

Jeżeli warunki te będą łącznie spełnione, podatnicy będą mieli obowiązek dokonywać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności pod groźbą sankcji.

Jakie kary za brak split payment

W sytuacji gdy podatnik nie będzie stosował mechanizmu podzielonej płatności naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązania podatkowego (sankcja nie będzie jednak dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). Wysokość tego dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie  100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność (zob. projektowany art. 108a ust. 7 ustawy o VAT).

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchylone zostaną  przepisy przewidujące stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (tj. art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT). Mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zatem zastosowanie tylko – tak jak rzecz się miała w przeszłości – w przypadku nabywania przez polskich podatników towarów i usług od podatników zagranicznych.

Zauważmy, że  obecnie w przypadku świadczenia usług budowlanych mechanizm odwrotnego obciążenia może mieć zastosowanie tylko w przypadku świadczenia usług przez podwykonawców. Projektowane przepisy nie przewidują podobnego ograniczenia, a zatem obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności zastosowanie ma mieć w przypadku dokonywania płatności za wszystkie usługi budowlane (o ile są to usługi świadczone pomiędzy podatnikami i jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty).

Co jeszcze się zmieni w VAT

Pozostałe najważniejsze wynikające z omawianego projektu zmiany w ustawie o VAT polegać mają m.in na: wprowadzeniu możliwości dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę (zob. projektowane art. 108a ust. 3a i 3b ustawy o VAT) oraz  umożliwieniu występowania z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy byłym wspólnikom takich spółek (zob. projektowany art. 108b ust. 8 ustawy o VAT).

Więcej informacji dotyczących mechanizmu split payment znajdziesz w Portalu FKhttps://www.portalfk.pl/split-payment-od-1-lipca-2018-r.-743

Źródło: projekt z  14 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone