Zamknij
REKLAMA

Kredyt gotówkowy do 15 tysięcy złotych – na co zwracać uwagę w 2019?

14:44, 18.06.2019 | artykuł sponsorowany

Kredyt gotówkowy pozwoli na realizację dowolnych celów kredytobiorcy. Zaciągając takie zobowiązanie na kwotę 15 tys. zł, można z jej pomocą zrealizować plany wakacyjne czy nieduży remont. Przy zaciąganiu kredytu warto zwrócić uwagę na jego podstawowe koszty, w tym całkowity koszt kredytu i poziom RRSO.

Kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem regulowanym przez Prawo bankowe. Udostępniają go banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Pod względem konstrukcyjnym przypomina pożyczkę, ale nią nie jest. Jak korzystnie zaciągnąć kredyt gotówkowy i wybrać taką propozycję bankową, która będzie atrakcyjna dla kredytobiorcy? Najtańszy kredyt gotówkowy w 2019 znajdziesz na https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe, porównaj je ze sobą i wybierz taką, która będzie dla ciebie najkorzystniejsza!

Czym jest kredyt gotówkowy?

Oferty kredytów gotówkowych otrzymamy właściwie w każdym banku, choć nazewnictwo w tym przypadku może się różnić. Pod pojęciem ?kredyt gotówkowy? należy rozumieć zobowiązanie udzielane klientom przez banki i SKOK-i (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) na podstawie umowy kredytowej.

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe (art. 69) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych, z przeznaczeniem na ustalony cel. Z kolei sam kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kwoty wypłaconego kredytu na warunkach określonych w umowie. Musi zwrócić ją wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz uiścić prowizję na rzecz kredytodawcy od udzielonego kredytu.

Bywa, że kredyt gotówkowy nazywany jest kredytem konsumpcyjnym i rzeczywiście nim jest, zgodnie z ustawą o kredycie konsumpcyjnym, o ile jego wartość nie przekracza 255 550 zł. Taki kredyt może być udzielony na maksymalnie 10 lat przez instytucje bankowe.

Dla kogo kredyt gotówkowy?

Na wakacje, na remont, na wyprawkę szkolną czy po prostu na realizację dowolnych celów ? kredyt gotówkowy jest uniwersalnym narzędziem finansowym, z którego mogą skorzystać pełnoletni obywatele. Tylko takie osoby mają bowiem pełną zdolność do czynności prawnych, tj. do zaciągania zobowiązań i nabywania praw. Ponadto kredytobiorca, zaciągając kredyt gotówkowy, musi odznaczać się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową.

W przypadku kredytów w kwocie do 15 000 zł nie musi być ona bardzo duża. Każdy bank, zanim udzieli kredytu gotówkowego na wniosek klienta, oceni jego zdolność kredytową na podstawie dołączonych dokumentów dochodowych. Na zdolność kredytową wpływ mają takie czynniki, jak:

? wysokość dochodów miesięcznie,

? źródła pozyskiwania dochodów,

? systematyczność i stała wysokość dochodów,

? historia kredytowania (sprawdzana w BIK-u),

? cel kredytu gotówkowego,

? wiek kredytobiorcy,

? stan cywilny kredytobiorcy.

Każdy bank może mieć inne kryteria oceny zdolności kredytowej. Warto sprawdzić jego wymagania, zanim klient złoży w nim wniosek o kredyt w pożądanej wysokości. Przy wnioskowaniu o kredyt gotówkowy w banku, bez względu na to, w jakiej będzie on wysokości, bank sprawdzi historię kredytowania klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Zapisywane są w nim wszystkie informacje o kredytobiorcach, jak i niektóre o pożyczkobiorcach zaciągających pożyczki pozabankowe.

Jeśli zdolność kredytowa klienta i jego wiarygodność oceniona na podstawie danych z BIK-u są dobre, to bank przychyli się do wniosku kredytowego i udzieli kredytu. Najczęściej w formie bezgotówkowej, z wypłatą środków finansowych na wskazany rachunek klienta, choć zdarza się jeszcze, że wypłata realizowana jest do rąk własnych kredytobiorcy.

Koszty najważniejsze dla klientów

Na co zwrócić uwagę przy zaciąganiu kredytu gotówkowego do 15 000 zł? Zdecydowana większość klientów sprawdzi koszty kredytowania. Problem w tym, że trzeba wiedzieć, na co patrzeć. W ofertach kredytowych i w reklamach banków jest eksponowana wysokość stopy nominalnej oprocentowania. To zaledwie kilka procent w skali roku, ale porównywanie ofert kredytowych tylko pod kątem takiego parametru nie da klientowi wszechstronnego oglądu na to, czy oferta jest atrakcyjna.

Trzeba sprawdzić i inne parametry kredytu wpływające na jego całkowity koszt. W tym celu należy sprawdzić:

? wysokość RRSO ? rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,

? wysokość CKK ? całkowitego kosztu kredytu,

? wysokość całkowitej kwoty do spłaty,

? wysokość raty kapitałowo-odsetkowej,

? wysokość prowizji naliczanej za przystąpienie do kredytu,

? wymagane zabezpieczenia spłaty.

Oprocentowanie kredytu nie jest wyłącznym jego kosztem. Natomiast już RRSO daje pewien obraz tego, ile będzie kosztował kredyt gotówkowy. To parametr używany przy porównywaniu kredytów, uwzględniający nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również wysokość prowizji i innych kosztów związanych z udzieleniem i spłatą kredytu. Można również sprawdzić przy różnych ofertach kredytowych, dotyczących jednak tego samego zobowiązania, ile wynoszą całkowita kwota do spłaty czy całkowity koszt kredytu. Pozwoli to nam wybrać najkorzystniejszą, najtańszą ofertę.

Wybór raty kredytowej

Banki często dają klientom zaciągającym kredyty gotówkowe wybór, czy chcą spłacać kredyt w ratach malejących w okresie kredytowania czy w ratach stałych. System rat malejących polega w praktyce na tym, że na początku okresu kredytowania spłaca się wysokie raty, których część kapitałowa pozostaje stała. Wraz z postępem spłaty dług maleje, przez co odsetki naliczane są od mniejszej kwoty, a raty malejące rzeczywiście maleją.

Raty stałe mają inny charakter ? w całym okresie kredytowania mają podobną wysokość, ale zmienia się proporcja części odsetkowej i kapitałowej. Na początku w ratach kredytobiorca spłaca w większości odsetki, a małą część realnego długu wobec banku. Pod koniec okresu kredytowania jest na odwrót. Wybór rat malejących jest racjonalny dla tych kredytobiorców, którzy mają wysoką zdolność kredytową i udźwigną spłatę wysokich rat w pierwszym okresie spłaty zobowiązania wobec banku.

Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego do 15 000 zł trzeba zwrócić uwagę na jego całkowite koszty i RRSO zobowiązania, jak i na system rat, w jakich ma być spłacany dług. Kredyt gotówkowy zostanie udzielony tylko klientowi, który ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dobrą historię kredytowania w BIK-

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone