Zamknij
REKLAMA

Po co zawiera się umowę przedwstępną i czego ona dotyczy?

09:29, 02.08.2019 | artykuł sponsorowany

Zdarza się, że podjęcie nowej pracy trzeba odwlec w czasie. Powodem może być np. okres wypowiedzenia obowiązujący względem dotychczasowego pracodawcy. W takiej sytuacji zarówno nowy szef, jak i jego przyszły pracownik, mogą zawrzeć między sobą umowę przedwstępną o pracę.

Po co umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna o pracę to zobowiązanie podpisane przez pracodawcę i pracownika dotyczące nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Można w nim określić m.in. zarobki. Ich wysokość brutto i netto pomoże obliczyć kalkulator wynagrodzeń. Ustalając pensję trzeba wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj wykonywanej pracy i kwalifikacje pracownika, ale też np. składki odprowadzane do ZUS, wymiar godzin pracy i zaliczki na podatek. Kalkulator brutto i netto uwzględni wszystkie składniki wynagrodzenia. Pomoże to przy negocjacjach i omawianiu warunków przyszłej współpracy.

Co zawiera się w umowie przedwstępnej?

W umowie przedwstępnej o pracę określa się wszystkie elementy dotyczące przyszłej współpracy. Oprócz wysokości pensji zawiera się w niej rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania i wymiar czasu pracy. W umowie przedwstępnej określa się termin, w jakim zawarta ma być umowa o pracę.

Umowę przedwstępną można określić jako przyrzeczenie przyszłej pracy ze strony pracodawcy i deklarację jej podjęcia ze strony pracownika. Krótko mówiąc – zapisuje się w niej wszelkie ustalenia, które w przyszłości znajdą się w umowie o pracę.

Umowa przedwstępna może też zawierać klauzulę dotyczącą kar umownych związanych z unikaniem obowiązku wywiązania się ze zobowiązań.

Forma zawarcia umowy przedwstępnej o pracę

Umowa przedwstępna o pracę może zostać zawarta w dwóch formach: ustnej lub pisemnej. Spisanie ustaleń i podpisanie dokumentu przez obie strony daje im dodatkowe zabezpieczenie na wypadek pojawienia się kwestii spornych i ewentualnego dochodzenia roszczeń przed sądem, np. odszkodowania za niewywiązanie się w terminie ze swoich zobowiązań.

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone