Zamknij
REKLAMA

Intrastat - jak działa i kogo obowiązuje?

13:29, 09.09.2020 | materiały partnera

Wymiana handlowa między państwami Unii Europejskiej nie różni się znacząco od transakcji z krajowych. Przy handlu z krajami UE nie dokonujemy zgłoszeń celnych, dlatego dla danych statystycznych stworzono system, który ustala stan transakcji wewnątrzwspólnotowych - Intrastat.

Czym jest intrastat?

To system statystyczny, który zbiera dane i informacje o wymianach handlowych w obrębie państw Unii Europejskiej. Mimo iż deklaracja nie wymaga wielu formalności, część przedsiębiorców zapomina o złożeniu deklaracji, lub nie wie jak tego dokonać.

Kogo obowiązuje Intrastat?

Nie każdy przedsiębiorca jednak zobowiązany jest do przekazywania informacji o przeprowadzonych transakcjach. Obowiązek taki spoczywa na osobach fizycznych lub prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, którzy są płatnikami VAT i dokonują transakcji oraz wymiany z innymi państwami Unii Europejskiej. Jednak dotyczy to osób, które przekroczyły pewne progi. Tu z kolei decyduje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który ogłasza ich wysokość w danym roku podatkowym.

Jak to działa w praktyce?

Otóż przedsiębiorca musi zapoznać się z systemem Intrastat i jeśli wywóz lub przywóz przekroczy pewien próg, istnieje konieczność zgłoszenia danych w odpowiedniej instytucji. Przy czym miejmy na uwadze, że należy rozgraniczyć wywóz i przywóz.

Czym różnią się progi?

Limity na wywóz i przywóz dzieli się zasadniczo na podstawowe i szczegółowe.

1. Progi podstawowe odstawowe

Obejmują informacje ogólne na temat transakcji. Należy zatem uwzględnić okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji, kod izby celnej. W dalszej kolejności należy podać odbiorcę przy przywozie oraz nadawcę przy wywozie. Niezbędne są również faktury i ich łączna wartość w złotówkach. Kolejne dane to liczba pozycji, numer pozycji, opis towaru, kody kraju dla przewozu i wywozu, kod transakcji, kod towaru, masa netto oraz dane wypełniającego.

2. Szczegółowe

Oprócz powyższych danych, podatnik musi podać dodatkowe informacje. Tutaj niezbędne są dane o łącznej wartości statystycznej w złotówkach oraz należy podać kody warunków dostawy i kod rodzaju transportu.

Gdzie składać deklarację Intrastat?

Deklarację Intrastat możemy złożyć osobiście lub z pomocą przedstawiciela, jakim jest agencja celna. Dokument można składać w wygodnej formie elektronicznej oaz w tradycyjnej formie papierowej. Jeśli przedsiębiorca przekroczył próg, musi złożyć deklarację do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy transakcja. Zatem łatwo przeoczyć termin,co wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Można również składać informacje cząstkowe, jednak nie można pominąć żadnej transakcji w danym miesiącu. Zazwyczaj Izba Celna wysyła upomnienia trzykrotnie. Jeśli przedsiębiorca uchyla się od złożenia deklaracji, nakłada karę 3 tysięcy złotych za każdy miesiąc, który nie został rozliczony.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA