Zamknij
REKLAMA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - kto tak naprawdę powinien z niego skorzystać?

00:01, 25.01.2021 | .
Fot. depositphotos.com

Rodzice pragną, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo i bez przeszkód. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Wczesne rozpoznanie problemów rozwoju dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę zminimalizowania trudności rozwojowych lub ich całkowitego wyeliminowania. Wczesne Wspomaganie Rozwoju pomaga korygować i kompensować występujące zaburzenia i niepełnosprawności. Wspieranie rozwoju, to ciągłe poszukiwanie nowych, skutecznych sposobów.

Dlaczego Wczesne Wspomaganie Rozwoju ?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe działania, mające na celu korygowanie lub kompensowanie występujących zaburzeń i niepełnosprawności oraz stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Nasi specjaliści wspierają dzieci w zakresie rozwoju motorycznego, mowy i języka. Pomagają w nabywaniu nowych umiejętności, uczą samoobsługi oraz stymulacji polisensorycznej. Program dla dzieci dobierany jest indywidualnie w zależności od umiejętności i ograniczeń dziecka. Podstawę efektywnego wspomagania rozwoju stanowi dobra współpraca specjalistów i rodziców, umiejętność budowania wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu, zaufaniu oraz poszanowaniu kompetencji. Rodzicom przekazujemy informacje i porady, jak należy postępować z dzieckiem i wspierać je w codziennych czynnościach. Cała praca terapeutyczna to proces dążenia do zrozumienia dziecka odkrywanie tego, co potrafi, jego mocnych stron, ale także wychodzenie naprzeciw zjawiskom, które się ujawniają – możliwościom, czyli temu, co zrobi ono lub osiągnie po otrzymaniu odpowiedniego wsparcia.

Jakie kroki powinien podjąć rodzic, aby jego dziecko było objęte programem WWRD?

Krok 1 – zgłoszenie do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Krok 2 – zgłoszenie do naszej poradni Centrum Diagnozy Terapii i Wspomagania Rozwoju i złożenie wniosku wraz z opinią o potrzebie WWRD wydaną przez publiczną poradnię .Krok 3 – Realizacja bezpłatnych zajęć WWRD w Poradni Centrum Diagnozy Terapii i Wspomagania Rozwoju.

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i kto je prowadzi?

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Centrum Diagnozy Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku ul. Łanowa 23 a jest  jedną  z  placówek  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci we Włocławku. Zajęcia WWR prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka  ( logopeda,  pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, psycholog) którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy. Zespołem WWR koordynuje Dyrektor naszej Poradni. 

Oferta terapii w ramach WWR:

 • Terapia Integracji Sensorycznej -  Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Skierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń oraz stymulacji rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się. Terapia SI jest najbardziej lubianą formą zajęć przez dzieci. Terapia integracji sensorycznej polega na ukierunkowanej zabawie. Jest to szeroki wachlarz aktywności, ćwiczeń i zabaw proponowanych dziecku, który wyzwala konkretne reakcje sensoryczne. Podczas terapii SI stosuje się takie aktywności, które będąc właściwym „wyzwaniem” dla dziecka, są także stymulujące dla mózgu. Terapeuta podczas zajęć zawsze stwarza sytuację w której dziecko może odnieść sukces, co wzmacnia skuteczność terapii i większe zaangażowanie dziecka. Zajęcia są atrakcyjne dla najmłodszych, ponieważ odbywają się w salce do terapii SI z wykorzystaniem różnego rodzaju huśtawek, miękkich przyborów sensorycznych, piłek, lin, przyborów nietypowych itp. Dziecko podczas zajęć nigdy się nie nudzi – zamiast tego bawi się, wspina, skacze, czołga, pokonuje tunele ,tory przeszkód. Taka forma aktywności ruchowej wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej. Poprawia funkcje językowe i poznawcze, a co najważniejsze – pozwala osiągnąć lepszą efektywność procesu uczenia się W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, dziecko poprzez zabawę uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać wrażenia sensoryczne.
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia ręki
 • Rehabilitacja

Korzyści dla Dzieci objętych W W R:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki szkolnej

Terapeuta IS, Fizjoterapeuta w NPPPCDTiWR

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy Terapii i  Wspomagania Rozwoju we Włocławku

ul. Łanowa 23 A

660887300, 602221050 

(autor: Karolina Marszał)

(materiał promocyjny )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%