Zamknij
REKLAMA

Przystanek: Al.Chopina (Delfin)
Kierunek: Wieniecka (Hutnicza)

Dni robocze
05
30
06
16 29
07
00 31
08
00 30
09
00 30
10
00 35 55
11
35 55
12
30D
13
00 30D
14
00 20 35D
15
00 35
16
00 30
17
00 30 55
18
30 55
19
35
20
38
21
38
22
20 35W
Soboty
05
35
06
20
07
35
08
30 55
09
30 55
10
30 55
11
30 55
12
30 55
13
30 55
14
25 55
15
30
16
30
17
30
18
30
19
35
20
35
21
38
22
20 35W
Niedziele i święta
05
35
06
20
07
35
08
35
09
35
10
30
11
30
12
30
13
30
14
25
15
30
16
30
17
30
18
30
19
35
20
35
21
38
22
20 35W

D - kursuje poza okresem szkolnym
W - kurs do: Wieniecka (Hutnicza)

Dopuszczalne odchylenia: ± 2 minuty

Na linii nr 12 kursują autobusy niskopodłogowe przystosowane do osób niepełnosprawnych