Zamknij
REKLAMA

Przystanek: Polskiej Organizacji Wojskowej
Kierunek: Rybnicka (Kotlarska)

Dni robocze
05
22P 51K
06
21P 54R
07
26K 47KD
08
26K 56K
09
26K 56K
10
26K 56K
11
26K 56K
12
26K 56K
13
19R 56K
14
26R 56K
15
26K 56K
16
26K 55K
17
25K 55K
18
25K 55K
19
27K 57K
20
27K 57K
21
27P 52P
22
26K
Soboty
05
26P
06
48P
07
48#R 48*P
08
56P
09
56R
10
56P
11
56P
12
56#R 56*P
13
26P 56P
14
55#R 55*P
15
49K
16
49#X 49*K
17
49K
18
49K
19
48K
20
48K
21
28P 53P
22
-
Niedziele i święta
05
26P
06
48P
07
48#R 48*P
08
48P
09
48#R 48*P
10
49P
11
49P
12
49#R 49*P
13
25P 49P
14
49#R 49*P
15
49K
16
49#X 49*K
17
49K
18
49K
19
48K
20
48K
21
28P 53P
22
-

# - kursuje od 8 IX do 21 X 2018 r.
* - kursuje od 22 X 2018 r.
D - kursuje poza okresem szkolnym
K - kurs do: Ostrowska (pętla)
P - kurs do: Przemysłowa, z pominięciem: Ostrowska (pętla)
R - kurs do: Rybnicka (pętla)
X - kurs do: Rybnicka (pętla), od: Ostrowska (pętla) przejazd bezpośredni

Dopuszczalne odchylenia: ± 2 minuty

Na linii nr 14 kursują autobusy niskopodłogowe przystosowane do osób niepełnosprawnych