Zamknij
REKLAMA

Samochód osobowy Daewoo Matiz 0.8, rok prod. 2000, nr rej. CWL10VY, nr VIN

Kwota wywołania: 1 125,00 złData licytacji: 2018-05-22Kategoria: samochody osoboweŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Mariusz Malinowski

 

 

Kancelaria Komornicza, P.O.W 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312992 / fax. 542312920

Sygnatura: Km 1031/17

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2018 o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: ul. Kaliska 46, 87-890 Lubraniec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Samochód osobowy Daewoo Matiz 0.8, rok prod. 2000, nr rej. CWL10VY, nr VIN 1 1 500,00 zł 1 125,00 zł

*) cena za sztukę
 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 

Komornik Sądowy

 

Mariusz Malinowski

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone