Zamknij
REKLAMA

Samochód osobowy Opel Calibra, nr rej. No 4814J, RAM OHC 2.0 Injection- pojazd uszkodzony, zniszczon ... Rozwiń nazwę Samochód osobowy Opel Calibra, nr rej. No 4814J, RAM OHC 2.0 Injection- pojazd usz

Kwota wywołania: 300,00 złData licytacji: 2018-09-18Kategoria: samochody osoboweŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Mariusz Malinowski


Kancelaria Komornicza, P.O.W 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312992 / fax. 542312920

Sygnatura: Km 1006/18


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2018 o godz. 11:00 pod adresem: Parking KMP, ul. Łęgska 1, 87-800 Włocławek, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1Samochód osobowy Opel Calibra, nr rej. No 4814J, RAM OHC 2.0 Injection- pojazd uszkodzony, zniszczony1400,00 zł300,00 zł

*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy


Mariusz Malinowski


© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone