Zamknij
REKLAMA

Co zmieni się w prawie budowalnym w 2022 roku? Zebraliśmy najważniejsze przepisy

03.01.2022

Co zmieni się w prawie budowalnym w 2022 roku? Zebraliśmy najważniejsze przepisy

Rok 2022 przynosi sporo zmian prawnych. Te dotyczące budowy domów, a także kredytów mieszkaniowych zebraliśmy w jednym miejscu.

W poniedziałek (3 stycznia) weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Nowela ta wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym.

Zgodnie z nowymi przepisami budynki takie mają być wolnostojące, z nie więcej niż dwiema kondygnacjami, a obszar ich oddziaływania ma się mieścić w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Zastrzeżono, że budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Kolejną zmianą która weszła w życie od 3 stycznia jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Rozporządzenie to określa jednolity wzór wniosku.

Dzięki temu każdy będzie mógł z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo (dostępnej pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl) złożyć cyfrowo wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, bez konieczności odwiedzania urzędu lub poczty. Wniosek zawierać będzie też wskazówki dot. prawidłowego wypełnienia oraz załączania wymaganych dokumentów.

Pod koniec maja (dokładnie 27 maja) wejdzie w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zgodnie z nią państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł.

BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Z początkiem lipca wejdzie w życie większość przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG). Nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym oraz zaufanie konsumentów do deweloperów i oferowanych przez nich usług.

Regulują m.in. kwestie dot. umów rezerwacyjnych i deweloperskich, nadzoru nad wydatkowaniem środków z mieszkaniowych rachunków powierniczych (MRP), usuwania wad na koszt dewelopera, ochrony nabycia miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej razem z mieszkaniem oraz możliwości odstąpienia od umowy. Z DFG zwracane będą środki wpłacone przez osoby kupujące mieszkanie lub dom w przypadku upadłości dewelopera albo banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP), a także odstąpienia przez nabywcę od umowy w sytuacjach wskazanych w ustawie.

Wprowadzane w 2022 roku zmiany będą dotyczyć także osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. 1 stycznia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, stopa składana SARON zastąpiła w każdej umowie i instrumencie finansowym na terenie UE stopę CHF LIBOR. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów we frankach szwajcarskich automatycznie zmieni się w sumę stawki SARON i marży.

Według analityków zmiana ta nie powinna mieć wpływu na wysokość rat. Jednak wpłynęła już pierwsza skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie. Frankowiczka, która ją złożyła, argumentuje m.in., iż rozporządzenie stanowi "ingerencję bez precedensu w obowiązujące umowy", mimo że do tej pory w dyskusji na temat ustawowego rozwiązania problemu kredytów frankowych dominowały opinie, że umów na takie kredyty nie można zmodyfikować ustawą.

Nie wiadomo ponadto, jak wskaźnik SARON będzie się zachowywał w dłuższym okresie, bo metoda jego wyliczania jest zupełnie inna niż w wypadku wskaźnika LIBOR, który był zorientowany na przyszłość, a w wypadku SARON-u dane będą pobierane z przeszłości. 


komentarz (6)

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


REKLAMA