Zamknij
REKLAMA

Darmowa energia w Gminie Włocławek

00:00, 06.08.2018 | Artykuł sponsorowany

Gmina Włocławek przystępuje do projektu, który pozwoli na wykorzystanie energii słonecznej w celu pozyskania energii elektrycznej.

Władze gminy wspólnie z mieszkańcami starają się o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kilka miesięcy oczekiwano na rozpisanie przez Marszałka Województwa konkursu na realizację tego zadania. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że konkurs ma być ogłoszony w ciągu najbliższych dni.

18 lipca br. w Urzędzie Gminy podpisano umowy na opracowanie studium wykonalności dla zadania pod nazwą „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek” oraz umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania pod potrzeby przyszłego przetargu.

Realizacja planowanego projektu pozwoli na montaż baterii fotowoltaicznych nie tylko na obiektach użyteczności publicznej stanowiących mienie gminne, ale również na dachach domków jednorodzinnych osób uczestniczących w projekcie. Urząd Gminy i zainteresowani mieszkańcy w liczbie 41, którzy zgłosili się do projektu, dysponują już dokumentacją techniczną swoich instalacji, wykonanych w ubiegłym roku.

W ramach zadania przewidziana jest partycypacja w kosztach właścicieli nieruchomości biorących udział w projekcie, w związku z  czym Gmina Włocławek przygotowuje umowy z mieszkańcami.

(Artykuł sponsorowany)
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone