Zamknij
REKLAMA

MPWiK modernizuje sieci kanalizacyjne w ramach POIiŚ 2014-2020

00:00, 13.10.2021 | artykuł sponsorowany
Fot. MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 MPWiK SP. z o.o. realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie w wysokości 82,3 mln zł.

Około 75 % wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmują rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

W latach 2015-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wybudowało około 3,6 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurwia, Słodowaka, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Spółka zmodernizowała, także ok. 30 km sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu dzielnic Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze. Spółka MPWiK zmodernizowała, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa. Płocka, Bobrownicka.

W ramach Projektu POIiŚ MPWiK Sp. z o.o. zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczne auto przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Obecnie w ramach POIiŚ 2014-2020 realizujemy:

  • zadanie pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i dostawę wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca 2021 r.,
  • zadanie pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”, które obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i przebudowy kanałów sanitarnych wraz z renowacją i wymianą studni kanalizacyjnych. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km, które zlokalizowane są w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei.

Aktualnie prowadzone są prace projektowe. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie ww. ulic, większość prac modernizacyjnych zostanie wykonana metodą bezwykopową. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca lipca 2022 r.

Zrealizowanie powyższych inwestycji w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pozwoli na osiągnięcie głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system kanalizacyjny.

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%