Zamknij
REKLAMA
16:43, 15.08.2020

15 sierpnia na bulwarach odbyły się piknik militarny i koncert z okazji 100-lecia cudu nad Wisłą.

Fot. Natalia Seklecka

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (3)

DOJNA ZMIANADOJNA ZMIANA

4 1

BRAWO dla wyznawców tych wszystkich polityków!!!
"Projekt przygotowała sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Dotychczas wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie była powiązana z kwotą bazową, corocznie określaną w ustawie budżetowej. Projekt wiąże wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego. Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13. Projekt PiS o zmianie wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie. Ile będzie zarabiał prezydent, ile premier? Ponieważ sędzia Sądu Najwyższego zarabia obecnie minimum 19 986 złotych brutto, a posłowie i senatorowie będą mogli zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego SN, oznacza to, że ich zarobki wzrosną do ok. 12,6 tys. zł brutto (plus diety). W stosunku do obecnych zarobków parlamentarzystów będzie to wzrost zarobków o ponad 40 proc. Ile zarobiliby konkretni urzędnicy? Jak wynika z projektu, byłyby to następujące kwoty: prezydent: 25 981 zł brutto marszałkowie Sejmu i Senatu: 21 984 zł brutto wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: 17 987 zł brutto premier: 21 984 zł brutto ministrowie: 17 987 zł brutto wiceministrowie: 16 988 zł brutto wojewodowie: 14 989 zł brutto wicewojewodowie: 12 990 zł brutto Pierwsza dama, której pensja wynosiłaby 0,9-krotność wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego, otrzymywałaby co miesiąc prawie 18 tys. zł. Przyjęcie projektu zarekomendowały wszystkie klub parlamentarne. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przyjęła projekt jednogłośnie. Pensje najważniejszych osób w państwie. "Wynagrodzenie funkcjonariuszy publicznych jest obecnie na niskim poziomie" Projektodawcy wskazują, że głównym celem nowelizacji jest urealnienie wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne. W uzasadnieniu projektu czytamy, że wynagrodzenie funkcjonariuszy publicznych jest obecnie na niskim poziomie, nieadekwatnym do wzrostu przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia, jaki obserwujemy w ostatnich latach. Projektodawcy przypominają, że wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych nie wzrastały w ostatnich latach, a w 2018 roku wynagrodzenia posłów, senatorów i pracowników samorządowych zostały obniżone o 20 procent. Nowe przepisy mają też zniwelować różnicę, jaka powstała w wynagrodzeniu osób sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą, a osób sprawujących władzę sądowniczą. Nowelizacja wprowadza też mechanizm dostosowania wynagrodzeń samorządowców do zakresu ich odpowiedzialności, charakteru realizowanych zadań i do faktycznej sytuacji gospodarczej. Projekt przewiduje też, że wysokość subwencji partyjnej będzie uwzględniała między innymi wzrost wynagrodzeń dla pracowników." 17:15, 15.08.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kasztankasztan

2 0

I kasztanka była, ale spóźnionego strzelca legionowego nie zauważyłem, chociaż był na Zawiślu. 21:02, 15.08.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

valkampprinvalkampprin

0 0

ĹEEXÍ.NÉŤ - niesamоwity serwis randkоwy dlа dоrosłyсh, którzy сhcą znalеźć pаrtnerа do seksu 12:08, 16.08.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz