Zamknij

O nas

Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku jako jednostka ogólnouczelniana pełni funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. Zbiory biblioteki stanowi literatura odpowiadająca obecnym i byłym kierunkom kształcenia na Uczelni i są to publikacje z zakresu: filologii angielskiej, germańskiej, zarządzania, administracji, informatyki, pedagogiki, mechaniki i budowy maszyn oraz filologii polskiej i stosunków międzynarodowych. Dużą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna. W chwili obecnej zgromadzony księgozbiór liczy ponad 37 tysięcy woluminów. Biblioteka udostępnia także 135 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, z czego 43 stanowi bieżącą prenumeratę. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zasobem bibliotecznym poprzez katalog on-line, który dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biblioteka. Wszystkim swoim czytelnikom biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, pomoc w wyborze literatury na dany temat, szkolenia biblioteczne, miłą i fachową obsługę.?