Zamknij

O nas

Przedmiotem działalności spółki według rejestru handlowego jest: - świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, - dystrybucja gazu bezprzewodowego, - świadczenie usług transportowych, - produkcja elementów do utrzymania czystości miasta, - eksploatacja wysypisk nieczystości, - gospodarka pojemnikami do gromadzenia nieczystości oraz ich dzierżawa, - obsługa punktów zlewnych nieczystości płynnych, - naprawa pojazdów samochodowych, - usługi w zakresie usług ślusarskich, spawalniczych, obróbki mechanicznej, - inne usługi komunalne na rzecz zleceniodawców, tj. sortowanie i segregacja nieczystości, oczyszczanie, zamiatanie i odśnieżanie ulic, konserwacja zieleni wysokiej, recykling odpadów komunalnych, przemysłowych itp.