Zamknij

O nas

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w których skład wchodzą: I. KSIĘGI RACHUNKOWE: ? prowadzenie ksiąg rachunkowych ? opracowanie planu kont z uwzględnieniem specyfiki klienta ? opracowanie polityki rachunkowości ? opracowanie obiegu dokumentacji ? raportowanie w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych ? prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych II. KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW: ? prowadzenie ksiąg podatkowych ? prowadzenie rejestrów VAT ? prowadzenie innych niezbędnych ewidencji II. EWIDENCJA RYCZAŁTU: ? dokonujemy zapisów w ewidencji ryczałtu, ? ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, III. ZUS , PŁACE, Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Nasze Biuro Rachunkowe prowadzi profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć naszej firmie tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS. W skład tej usługi wchodzi: ? naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami, ? sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.), ? przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ!!!, ? drukowanie przelewów na składki ZUS. ? prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników, ? sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników, ? sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń. IV. KADRY W ramach usługi kadrowej: ? prowadzimy pełną dokumentację kadrową wraz z aktami osobowymi, ? wystawianie świadectw pracy ? wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach, Wykonujemy na życzenie: 1. Analizy finansowe 2. Wnioski kredytowe 3. Biznesplany 4. Wioski o dotacje unijne 5. Pomoc w prowadzeniu inwentaryzacji