Zamknij

O nas

Rzeczoznawca Majątkowy ? Arkadiusz Laskowski Uprawnienia zawodowe nr 5163 w zakresie szacowania nieruchomości. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Włocławku z dziedziny szacowanie nieruchomości. Świadczę usługi związane z szacowaniem nieruchomości oraz doradztwem i analizą rynku nieruchomości. Zajmuję się kompleksową obsługą w zakresie wyceny nieruchomości. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami, poparte wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz prawa cywilnego. Działam na zlecenie osób fizycznych i prawnych, instytucji, sądów, banków, firm oraz samorządów terytorialnych. Każda wycena sporządzona jest dla ściśle określonego celu. Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla jakiego operat szacunkowy został opracowany i w jakim wyłącznie może być wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający i wynika on z jego konkretnej potrzeby. W zależności od celu wyceny i rodzaju nieruchomości rzeczoznawca majątkowy określa: ? zakres wyceny, ? rodzaj określonej wartości, ? podejście, metodę i ewentualnie technikę wyceny, co wynika z odpowiednich przepisów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Zakres świadczonych usług obejmuje wyceny: - lokali mieszkalnych - lokali użytkowych - budynków mieszkalnych - nieruchomości komercyjnych - nieruchomości gruntowych - nieruchomości rolnych i leśnych - nieruchomości przemysłowych Wycena środków trwałych dla potrzeb podatkowych i bilansowych. Wycena poniesionych nakładów. Wyjaśnianie stanu prawnego nieruchomości. Analiza rynku nieruchomości. Analiza opłacalności inwestycji. Doradztwo inwestycyjne dotyczące nieruchomości. Wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz opinie o wartości nieruchomości do różnych celów m.in. : ? kupna ? sprzedaży ? zabezpieczenia wierzytelności bankowych ? spisu inwentarza ? podziału majątku i zniesienia współwłasności ? aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie ? podatkowych ? podatku od czynności cywilno-prawnej ? podatkowych ? podatku od spadku i darowizny ? odszkodowań i służebności ? ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji, ubezpieczenia ? określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora ? i inne Doradztwo w zakresie: ? analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości ? nabycia nieruchomości /wartość nieruchomości i stanu prawnego/ ? opinii o wartości nieruchomości w celu kupna ? sprzedaży ? rozliczeń przy zniesieniu współwłasności, podział spadku, podział majątku ? sprzedaży nieruchomości /wartość nieruchomości i stanu prawnego/ ? stwierdzenia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych Zapewniam, że z należytą starannością oraz odpowiedzialnością podejmę się wykonania powierzonego mi przez Państwa zlecenia. Koszt świadczonych przeze mnie usług ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju i zakresu wyceny bądź opinii. Świadczę usługi związane z wyceną nieruchomości oraz doradztwem i analizą rynku nieruchomości we Włocławku oraz w sąsiadujących miastach i powiatach. Zapraszam do współpracy. Kontakt: Tel. 668 388 444 [email protected]