Zamknij

O nas

Co to jest mediacja? Mediacja to jedna z metod rozwiązywania sporu z udziałem mediatora czyli bezstronnej osoby trzeciej, której zadaniem jest pomoc skonfliktowanym stronom w znalezieniu satysfakcjonującego dla wszystkich rozwiązania. Korzyści z mediacji Mediacja pozwala na to, by jej uczestnicy mieli bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu oraz podejmowanie decyzji formie zadośćuczynienia czy też na określenie dalszych zasad postępowania. Mediacja umożliwia współdecydowanie o sobie i przebiegu konfliktu, w którym jest się stroną. Pozwala jednocześnie na odreagowanie emocji, zmniejszenie lęku a także przyjęcie odpowiedzialności za własne czyny. ? współdecydowanie w swojej sprawie ? przedstawienie faktów z własnej perspektywy przez każdą za stron sporu ? wyrażenie swoich uczuć, odczuć przez wszystkie strony konfliktu ? wspólne rozwiązywanie sporu przez strony, a nie narzucenie im takich rozwiązań przez instytucje lub inne osoby ? realna szansa na naprawę i ewentualne utrzymanie w perspektywie dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu przy jednoczesnym rozwiązaniu konfliktu ? szansa na zrozumienie wyrządzonej krzywdy, przeproszenie za krzywdę, uzyskanie wybaczenia ? zawarcie ugody o treści zgodnej z potrzebami i interesem stron ? szansa na szybkie i skuteczne zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego Jakie sprawy można kierować do mediacji? Postępowaniu mediacyjnemu można poddać praktycznie każdy rodzaj konfliktu, ważne jest jednak by strony sporu wyraziły zgodę na zastosowanie procedury mediacyjnej. - konflikty rodzinne - konflikty szkolne - konflikty wynikające ze spraw rozwodowych np. dotyczące kontaktów rodzica z dziećmi, alimentów - sprawy karne - sprawy z nieletnimi sprawcami czynów karalnych - wszelkie sprawy w zakresie obowiązującego prawa karnego, cywilnego, rodzinnego. Centrum Mediacji \"Compromissum\" to również pierwsza profesjonalna placówka we Włocławku, która przygotowana jest pod każdym względem do przeprowadzenia procesu mediacji. Jesteś mediatorem i szukasz odpowiedniego pomieszczenia do przeprowadzenia mediacji? Skontaktuj się z nami!! Chcesz dowiedzieć się więcej na temat mediacji i innych form polubownego rozwiązywania konfliktów? Skontaktuj się z nami!