Zamknij

Modrzejewski Consulting

Weselna 22, 87-800 Włocławek
509214472

O nas

Bepieczeństwo i hiegienę pracy można traktować w bardzo różny sposób. Jednym z podejść jest traktowanie go jako przykrego obowiązku, zbędnego wydatku, zła koniecznego, zagrożenia karą administracyjną itp.
My dostrzegamy w bhp szansę. Obserwujemy wiele przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Widzimy jak różne są podejścia do tematu bhp i wiemy jak ono przekłada się na wyniki ogólne poszczególnych firm. Uczymy się od najlepszych. Uczestniczyliśmy we wdrażaniu procedur bhp w jednej z fabryk francuskiego koncernu Saint Gobain czy szwedzkiej Stena Recycling. Wiemy, że bhp może być silną stroną każdej firmy. Jesteśmy przekonani, że warto traktować bhp jako szansę na zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz jej siłę zbudowaną z zadowolonych pracowników. Każdą firmę tworzą ludzie. To Oni kontaktują się z klientami, tworzą produkty, usługi czy też wykonują drobne prace porządkowe.
Dla nas bhp zaczyna się już od rekrutacji...
Tylko zadowolony ze swojej pracy człowiek będzie pracował wydajnie. Człowiek o predyspozycjach i aspiracjach menadżera na stanowisku księgowego nie będzie zmotywowany do wydajnej pracy. Niezwykle ważną kwestią podczas planowania zatrudnienia jest oprócz kompetencji określenie profilu psychologicznego kandydata na dane stanowisko.
Każdemu zatrudnionemu pracownikowi należy przedstawić w jasny sposób oczekiwania przełożonych, cele firmy oraz ewentualną ścieżkę kariery. Pracownik musi czuć się dobrze i bezpiecznie w Państwa firmie!
Zadowolony pracownik może przynieść znacznie więcej zysków niż kwota wydana na bhp!

Chcemy uczestniczyć w tworzeniu kultury pracy w Państwa firmie, dlatego:

? Pomagamy w rekrutacji

? Diagnozujemy predyspozycje i kompetencje pracowników

? Przejmujemy obowiązki związane z dokumentacją kadrową

? Wykonujemy zadania służby BHP i PPOŻ

? Szkolimy menedżerów, handlowców oraz kluczowych pracowników

? Pracujemy nad motywacją zespołów oraz diagnozujemy procesy demotywujące

? Wiemy, jak zwiększać skuteczność i radzić sobie ze stresem permanentnym

Wykonujemy również wymienione usługi w sposób wybrany przez Państwa. Możemy przygotować tylko rekrutację, wykonać ocenę ryzyka zawodowego lub szkolenia okresowe bhp. Zajmujemy się również sprawami ochrony środowiska.