Zamknij

Włocławska Informacja Turystyczna

ul. Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek
54 411 27 57

O nas

Włocławska Informacja Turystyczna stanowi centrum informacji turystycznej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Poza podstawową działalnością informacyjną realizuje też działalność promocyjną wynikającą z planu działań Polskiej Organizacji Turystycznej, założeń strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie turystyki oraz „Strategii – Lokalnego Programu Rozwoju Miasta Włocławek na lata do 2013 roku”. Zakres prowadzonej przez Włocławską Informację Turystyczną działalności promocyjno-informacyjnej jest szeroki i obejmuje nie tylko duże projekty mające na celu zwrócenie uwagi turysty krajowego i zagranicznego, ale też i mniejsze nakierowane na mieszkańców miasta i regionu.