Zamknij

O nas

Przedmiotem działalności spółki według rejestru handlowego jest:
- świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- dystrybucja gazu bezprzewodowego,
- świadczenie usług transportowych,
- produkcja elementów do utrzymania czystości miasta,
- eksploatacja wysypisk nieczystości,
- gospodarka pojemnikami do gromadzenia nieczystości oraz ich dzierżawa,
- obsługa punktów zlewnych nieczystości płynnych,
- naprawa pojazdów samochodowych,
- usługi w zakresie usług ślusarskich, spawalniczych, obróbki mechanicznej,
- inne usługi komunalne na rzecz zleceniodawców, tj. sortowanie i segregacja nieczystości, oczyszczanie, zamiatanie i odśnieżanie ulic, konserwacja zieleni wysokiej, recykling odpadów komunalnych, przemysłowych itp.