Zamknij

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
54 231 10 62

O nas

Do zadań spółki należy:

- praktyka lekarska
- praktyka stomatologiczna
- działalność paramedyczna
- działalność pogotowia ratunkowego
- działalność pielęgniarek i położnych
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
- sprzedaż artykułów medycznych i ortopedycznych
- sprzedaż kosmetyków i artykułów toaletowych
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
- wynajem nieruchomości na własny rachunek
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
- wypozyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
- pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane