Zamknij
REKLAMA
- opracowanie dokumentacji projektowej, - zapewnienie prawidłowej komunikacji i przepływu informacji przy realizacji Projektu, - obsługa administracyjna projektu (umowy, rozliczenia, korespondencja, itp.), - prowadzenie dokumentacji projektu oraz archiwizacja, - przeciwdziałanie czynnikom ryzyka, - kontakt z Instytucją Pośredniczącą i Odbiorcami Projektu, - dostarczanie niezbędnych raportów i analiz, - opracowywanie innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu, - realizacja wskaźników celu w Projekcie, - realizacja Projektu zgodnie z zasadą równości szans, - opracowanie standardu świadczenia nowych usług wskazanych w Projekcie, z uwzględnieniem działań przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii COVID-19.
StPr/22/2206
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

Prace ogólnobudowlane
StPr/22/2207
data rozpoczęcia pracy od 04.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Kontrola ruchu osobowego i kołowego.
StPr/22/2210
data rozpoczęcia pracy od 04.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- Nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentacji. - Kontrola dokumentów źródłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - Księgowanie dokumentów. - Prowadzenie analizy, uzgadnianie rozrachunków. - Kontrola umów o pracę pod kątem ich kompletności i poprawności. - Przygotowywanie danych do list płacowych oraz weryfikacja ich poprawności. - Stała współpraca z biurem rachunkowym .
StPr/22/2194
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 7 000 PLN

cv
StPr/22/2204
data rozpoczęcia pracy od 29.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Sprzedaż odzieży używanej
StPr/22/2205
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

.
StPr/22/2168
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

.
StPr/22/2095
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

.
StPr/22/2098
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

.
StPr/22/2145
data rozpoczęcia pracy od 25.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN