Zamknij
REKLAMA
Obsługa bieżąca i utrzymanie trwałych relacji handlowych z kontrahentami, prowadzenie i kontrola dokumentacji handlowej, prowadzenie ścisłej współpracy z działem produkcji, opiekunem klienta, tworzenie analiz i zestawień, analiza skuteczności prowadzonych działań marketingowych.
StPr/23/0337
data rozpoczęcia pracy od 02.02.2023
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowy (godz. 7.30-15.30) oraz wielozmianowy (godz. 6.00 -18.00, godz. 18.00- 6:00 albo godz. 7.00-19.00, godz. 19.00- 7:00) w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
StPr/23/0334
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 930 PLN

Rozkład czasu służby: jednozmianowy (7:30-15:30) lub wielozmianowy w okresie 6-miesięcznej praktyki w dziale ochrony realizowanej po ukończeniu kursu przygotowawczego.
StPr/23/0335
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 5 040 PLN

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym - ambulatorium (godz. 07.30-15.30).
StPr/23/0336
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 4 580 PLN

Prace elektryczne.
StPr/23/0348
data rozpoczęcia pracy od 02.02.2023
wynagrodzenie od od 4 100 PLN

.
StPr/23/0313
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

szycie odzieży roboczej
StPr/23/0320
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

.
StPr/23/0321
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

.
StPr/23/0322
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Wykonywanie instalacji niskoprądowych, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń niskonapięciowych.
StPr/23/0324
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 do 5 500 PLN