Zamknij
REKLAMA

,
StPr/19/0815
data rozpoczęcia pracy od 15.05.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

.
StPr/19/1417
data rozpoczęcia pracy od 09.05.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

.
StPr/19/1424
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

.
StPr/19/1425
data rozpoczęcia pracy od 19.04.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Praca na magazynie: przyjmowanie i wydawanie dostaw, przygotowanie i kompletacja wysyłek, konfekcja lin stalowych.
StPr/19/1396
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

,
StPr/19/0735
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

.
StPr/19/1408
data rozpoczęcia pracy od 30.04.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa wycieczek wodnych. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za statek, przewożone osoby. Dbanie o należyty stan techniczny statku, jego urządzeń oraz ich konserwację. Utrzymanie porządku i czyst
StPr/19/1409
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Utrzymanie porządku i czystości w obiektach przystani oraz na terenie przystani. Dokonywanie przydziału miejsc postojowych na przystani. Wskazywanie miejsca do cumowania i bezpieczeństwa postoju jedno
StPr/19/1411
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Utrzymywanie porządku i czystości w obiektach przystani oraz na terenie przystani. Dokonywanie przydziału miejsc postojowych na przystani. Wskazywanie miejsca do cumowania i bezpieczeństwa postoju je
StPr/19/1412
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN


© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone