Zamknij
REKLAMA

v
StPr/20/0899
data rozpoczęcia pracy od 05.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przewóz zwłok, udział w ceremonii pogrzebowej
StPr/20/1101
data rozpoczęcia pracy od 08.06.2020
wynagrodzenie od od 3 137,9 PLN

Zapewnia dochodzenie należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.
StPr/20/1102
data rozpoczęcia pracy od 19.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
StPr/20/1084
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, prowadzenie miesięcznych kart pracy
StPr/20/1086
data rozpoczęcia pracy od 05.06.2020
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

prace produkcyjne
StPr/20/1088
data rozpoczęcia pracy od 04.06.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

• wykonywanie, spawanie elementów, ze stali konstrukcyjnej oraz nierdzewnej, • wykonywanie prac ślusarskich, • obsługa urządzeń pomocniczych (wiertarki, szlifierki, piły tarczowej, itp.), • finalna kontrola jakości obrabianych detali.
StPr/20/1090
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

- Uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń; - Ścisła współpraca z działem księgowości; - Analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itd.; - Tworzenie rekomendacji finansowych dla Zarządu firmy; - Wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych inwestycji oraz poszczególnych działów firmy; - Wykonywanie kalkulacji na potrzeby działu księgowości: wyliczenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych; - Sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy; - Obsługa PowerBI lub innego programu do raportowania; - Obsługa systemu ERP.
StPr/20/1091
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Obsługa maszyn CNC (Prasa Krawędziowa oraz Laser) Ustawianie i przezbrajanie maszyn, Dokonywanie korekt w programie, Konserwacja obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów, Kontrola jakości wykonanych elementów - pomiary kontrolne, Dbanie o wysoką jakość produktów.
StPr/20/1092
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

OPIS ZADAŃ: - Zarządzanie działem IT - Zarządzanie zasobami informatycznymi firmy (sieć komputerowa, bazy danych) i rekomendacje dot. Ulepszenia infrastruktury - Administrowanie systemem ERP Comarch XL - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości działania infrastruktury - Współudział w tworzeniu strategii digitalizacji - Pomoc w automatyzacji procesów biznesowych oraz raportowania - Bieżące zarządzanie systemem ticketowym (stałe wsparcie techniczne dla pracowników i kontrahentów) - Bieżąca współpraca z innymi działami firmy - Samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych - Identyfikowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa oraz wprowadzanie działań mitygacyjnych - Prowadzenie szkoleń dla pracowników
StPr/20/1093
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN