Zamknij
REKLAMA

.
StPr/20/1446
data rozpoczęcia pracy od 21.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

.
StPr/20/1453
data rozpoczęcia pracy od 22.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

prace magazynowe
StPr/20/1459
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

- prowadzenie akt osobowych, sporządzenie umów o pracę, aneksów, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę oraz cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy itp.; - prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp., naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac; - sporządzenie i rozliczanie umów cywilno-prawnych/umowy o dzieło, umowy zlecenia/; - stała obsługa programu kadrowo-płacowego; - prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzanie rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych/praca w programie Płatnik/; - prowadzenie ewidencji i rozrachunków dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie raportów i sprawozdań GUS wymaganych przepisami; - przygotowywanie przelewów w obszarze kadrowo-płacowym z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego oraz bankowości elektronicznej; - kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń bhp oraz badań medycyny pracy; - udzielanie wyjaśnień pracownikom w zakresie spraw kadrowo-płacowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych; - współpraca w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, organizowanie naborów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej; - prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników; - prowadzenie dokumentacji Dyrektora Centrum w pełnym zakresie/w tym redagowanie pism i zarządzeń; - rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Centrum i przekazywanie jej Dyrektorowi; - regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań/przelewy; - opieka nad Archiwum Centrum.
StPr/20/1463
data rozpoczęcia pracy od 24.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Kontrolowanie i nadzorowanie etapów budowy. Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy. Zarządzanie brygadą roboczą.
StPr/20/1437
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Obsługa infolinii serwisowej. Obsługa zgłoszeń serwisowych i związanej z nimi dokumentacji. Naprawa urządzeń. Ekspertyza części zamiennych.
StPr/20/1449
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Odczytywanie dokumentacji technicznej. Kierowanie podległym zespołem. Organizowanie i kontrolowanie jego pracy. Budowanie pozytywnych relacji z Klientami. Kontrola terminowej realizacji procesu reklamacji. Prowadzenie szkoleń techniczno-handlowych. Tworzenie budżetu oraz dbanie o jego realizację zgodnie z założeniami. Dbanie o wizerunek firmy i jakość obsługi Klientów.
StPr/20/1454
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

rozładunek, załadunek towaru, obsługa wózka widłowego, prace porządkowe
StPr/20/1455
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Montowanie konstrukcji stalowych.
StPr/20/1448
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Spawanie konstrukcji stalowych.
StPr/20/1450
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN