REKLAMA

nr oferty: StPr/17/4445, ważna od 2017-11-14 do 2017-12-13

Umiejętności

  • prawo jazdy kat. C
  • uprawnienia na przewóz rzeczy
  • KARTA KIEROWCY
  • Badania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
mile widziane doświadczenie zawodowe, aktualne badania, karta kierowcy, uprawnienia na przewóz rzeczy, transport krajowy, codzienne powroty, umowa zlecenie

Zakres obowiązków

transport krajowy, praca do uzgodnienia na: solówka, chłodnia, codzienne powroty
wynagrodzenie od 13 PLN
Kontakt z Urzędem Pracy
(54) 234-00-89/90 wew. 41
towl@praca.gov.pl
Z ofert mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w PUP dla Miasta Włocławek

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. .
StPr/17/4542
od 2017-11-24 do 2017-12-22
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. .
StPr/17/4541
od 2017-11-24 do 2017-12-09
wynagrodzenie od 2000 PLN

pomoc przy naprawie samochodów ciężarowych
StPr/17/4540
od 2017-11-24 do 2017-12-23
wynagrodzenie od 2000 PLN

naprawy samochodów ciężarowych
StPr/17/4539
od 2017-11-24 do 2017-12-23
wynagrodzenie od 2000 PLN

prace ogólnobudowlane - budownictwo przemysłowe, praca w delegacji
StPr/17/4538
od 2017-11-24 do 2017-12-23
wynagrodzenie od 3200 PLN

prowadzenie serwisu
StPr/17/4537
od 2017-11-24 do 2017-12-23
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. obsługa klienta w punkcie gastronomicznym
StPr/17/4535
od 2017-11-24 do 2017-12-13
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz urządzeń elektroenergetycznych do 15 kV.
StPr/17/4533
od 2017-11-23 do 2017-12-22
wynagrodzenie od 2000 PLN

obsługa klienta w sklepie spożywczym, utrzymanie czystości na stanowisku pracy
StPr/17/4532
od 2017-11-23 do 2017-12-31
wynagrodzenie od 2000 PLN

- nauczanie języka polskiego w klasach IV , VII + wychowawstwo; - terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; - aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej; - praca w zespołach funkcjonujących w strukturze Rady Pedagogicznej; - współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym; - rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; - przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad bhp i ppoż. obowiązujących na terenie placówki; - wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; - dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych; - wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych; szkoły oraz zleconych przez dyrekcję szkoły; - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m.in. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia).
StPr/17/4531
od 2017-11-23 do 2017-11-30
wynagrodzenie od 2361 PLN

REKLAMA

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone | 2017