Zamknij
REKLAMA
Wykonywanie prac w tartaku polegających na: sortowaniu, znakowaniu, pomocy przy struganiu, przetarciu surowca drzewnego.
StPr/20/2741
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/2752
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Prowadzenie terapii ruchem w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku
StPr/20/2753
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Opieka i nadzór zdrowotny nad uczestnikami Dziennego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku.
StPr/20/2754
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, ul. Bartnicka 10.
StPr/20/2755
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, ul. Bartnicka 10.
StPr/20/2756
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 648,78 PLN

1. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej. 2. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej. 3. Obsługa sprawozdawczości GUS. 4. Obsługa informatyczna w zakresie: a. promocji szkoły, b. rekrutacji, c. egzaminu maturalnego. 5. Prowadzenie księgi uczniów. 6. Wydawanie legitymacji szkolnych i zaświadczeń uczniowskich. 7. Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. 8. Przygotowanie i uaktualniane list uczniów. 9. Przygotowywanie identyfikatorów uczniów. 10. Inne czynności zlecone przez dyrektora.
StPr/20/2740
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

doswiadczenie w księgowości
StPr/20/2729
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- przygotowywanie ofert techniczno-handlowych wraz z opracowywaniem kosztorysów wstępnych i powykonawczych, - opracowywanie projektów, dokumentacji, obliczeń technicznych, dobór materiałów i typowanie urządzeń do zamówień, opracowywanie harmonogramów, - koordynowanie współpracy pomiędzy zleceniodawcami, projektantami i podwykonawcami, - nadzorowanie i udział w odbiorach realizowanych prac, - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów techniczno-handlowych z potencjalnymi klientami i dostawcami w celu pozyskania zleceń i poszerzenia asortymentu świadczonych usług jak i podnoszenia ich jakości, - analiza rynku zapotrzebowania na usługi poprzez wizyty u klientów, śledzenie biuletynu zamówień publicznych, ogłoszeń oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania nowych prac.
StPr/20/2736
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

przyjmowanie i wykładanie towaru, prace magazynowe
StPr/20/2700
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN